Denne episoden er spilt inn på Gardermoen, der jeg møtte Dainius Pūras etter hans åpningsinnlegg på Nasjonal konferanse for recovery. Pūras har vært FNs spesialrapportør for retten til helse, og har fått mye oppmerksomhet for sitt engasjement spesielt knyttet til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet.

Han er psykiater og jobber som professor ved Universitetet i Vilnius i Litauen. I samtalen beskriver han hvordan han tidlig i karrieren reagerte på forståelsesgrunnlaget for psykisk helsefeltet. Under den kalde krigen var Litauen underlagt Sovjetunionen, der det hersket en særdeles primitiv biologisk psykiatri. Da jernteppet falt, hadde han et håp om at den nyvunne friheten skulle føre til mer sosiale forståelsesmåter. Skuffelsen ble stor da han oppdaget at Vesten markedsførte en biologisk psykiatri med like stor overbevisning som den han ønsket å gå bort fra, om enn med andre ord.

Hør den spennende samtalen med en mann som i rollen som FNs spesialrapportør har reist verden rundt, og oppdaget at uansett hvor han dro, er fortellingene de samme. Systemet og grunnlagsforståelsen som psykiatrien hviler på, fungerer ikke, og det er på tide med en radikal endring. Vi snakker om legers identitet, påvirkning fra legemiddelindustri og hvordan ledende land, blant annet Norge, må ta ansvar og innføre en mer human forståelse av psykisk helse, der menneskerettigheter kommer først. 

Pūras har gjort en imponerende og viktig jobb i sin rolle som spesialrapportør. Nå er det opp til oss alle å følge opp og videreutvikle det han mener er viktige endringer som må komme.