Sted: Rockheim scene, Trondheim

Tid: 12. oktober fra kl. 10.00 og 13. oktober til kl. 16.00

Lenke til program

Samlingen vil ha fokus på gode praksiser fra nettverksarbeid, dialog og samarbeid. Det blir bidrag fra både forskning, fag, praksis og erfaring. Sett av tiden og meld deg på allerede nå.

Målgruppe:

Ansatte med tilknytning til rus- og psykisk helsetjenester, men også andre tjenester som NAV, Bufetat, kriminalomsorg, uteseksjon, Barne- og familievern, samt politikere, brukere, pårørende, praktikere, utdannere og forskere.

Demokratiske og bærekraftige tilnærminger på individ og systemnivå

Ulike former for dialogiske- og samarbeidende praksiser har relasjonelle, etiske og demokratiske styrker ved seg og åpner opp for mer rettferdige og bærekraftige løsninger ved å involvere og samarbeide med andre aktører som pårørende og nettverk.

Styrker samhandling

Særlig har Åpen dialog i nettverksmøter vist seg å være en hjelpsom tilnærming til mennesker med rus og psykiske problemer hvor tilnærmingen ivaretar bruker- og pårørendeinvolvering på en god måte. Hjelpen innebærer mobilisering av et mangfold av stemmer og ressurser både hos hovedpersonene i nettverket og lokalsamfunn som kan være til hjelp.

Dette ønsker vi å utforske sammen med praktikere innen rus- og psykisk helsetjenester.

Hensikten er å skape en fast årlig møteplass for kunnskap og erfaringsdeling fra gode praksiser med dialog og nettverksarbeid. Vi håper på bred og aktiv deltakelse fra hele landet.

Påmeldingsfrist: 30.09.2022

Klikk her for påmelding

Kostnader: kr 2350,- per deltaker. Faktura for deltakeravgift sendes ut i etterkant av samlingen, fordi arrangørene håper på å kunne tilby lavere pris dersom det blir mange deltakere. Jo flere påmeldte, jo lavere deltakeravgift!

Arrangørene av nettverkssamlingen er NAPHA, KORUS Midt, Kompetansesenter for brukerstyrte tjenester (KBT), Mental Helse, Rusmisbrukernes interesse organisasjon (RIO) og A-larm, Trondheim kommune ved Gartnerhaugen og St. Olav HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, NTNU, UiA og USN.