Dainius Pūras er lege og menneskerettighetsforkjemper. Han tjenestegjør for tiden det siste året av sin periode som FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i helsetjenestene. Pūras har lenge jobbet iherdig for et paradigmeskifte i psykisk helsevern. Han har skrevet flere rapporter som understreker viktigheten av sosiale underliggende forhold for god helse, samtidig som han kritiserer dominansen av den biomedisinske sykdomsmodellen.

Tradisjonelle psykiatriske institusjoner har rett som det er, både hånet og motarbeidet ham, men Pūras fortsetter utrettelig å rette oppmerksomhet mot gjeldende tvangspraksis og brudd på menneskerettighetene, og etterlyser mer rettighetsbaserte tilnærminger i psykisk helsevern og vedrørende forebygging av selvmord.

I dette intervjuet på nettstedet Mad in America snakker Pūras om sin egen reise som psykiater, sin beslutning om å engasjere seg i menneskerettighetsarbeid, sine mål for FNs rapporter og fremtiden for rettighetsbasert psykisk helsevern.

Les – eller hør podcasten med intervjuet på nettsiden til Mad in America. Det står respekt av denne mannen!