Illustrasjon: Marianne Gretteberg Engedal

Det mener psykiatrispesialist og avdelingssjef Trond Aarre ved Helse Førde HF. I en kronikk publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser han til at helsemyndighetene krever at det settes diagnoser for å kunne utøve forsvarlig helsehjelp.

Aarre viser til forskning og erfaring når han fastslår at diagnosene ikke er gyldige eller til stor praktisk hjelp. Diagnosene seier lite om årsakene til problema, prognosen eller kva som er nyttig behandling, skriver han.

I kronikken forklarer Aarre at navn på sykdommer har blitt til ut fra klassifisering av symptomer, og hvordan dette har blitt en tvangstrøye for hele fagområdet. Aarre skriver at systemet har blitt sjølvvedlikehaldande, ikkje minst fordi alternativa vert stempla som uforsvarlege.

Han mener vi må frigjøre oss fra psykiatrisk diagnostikk, og trekker fram såkalt transdiagnostisk terapi, moderne nevrovitenskap og behov for nytenkning om hvilke prosesser som fører til god og dårlig helse.

Aarre avslutter kronikken med det som kan tolkes som en skarp henstilling til helsemyndighetene. Han ber implisitt om en revurdering av de kriterier som skal stilles for å oppfylle det lovfestede kravet om forsvarlig helsehjelp.

Lenke til kronikken Eit farvel til psykiatrisk diagnostikk

Omtalen er publisert med tillatelse fra kronikkforfatter, Tidsskriftet og illustratør.

Hør Trond Aarre snakke om en mindre medisinsk psykiatri i samtale med Birgit Valla