Dagens samtale er med Trond Aarre. Trond er psykiater, og arbeider som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter, som er et DPS under Helse Førde. Han har gitt ut bøkene Manifest for psykisk helsevern og En mindre medisinsk psykiatri, og har i en årrekke vært aktiv som foredragsholder og skribent for å fremme et skifte innen psykiatrien. Han har helt klart vært en stor inspirasjonskilde og en trygghet for meg i mitt arbeid.

Dagens samtale tar utgangspunkt i den siste boka, En mindre medisinsk psykiatri, og Trond deler også av sine erfaringer som psykiater og avdelingssjef. Vi snakker om den medisinske modellen, og hvorfor den er feilslått innen de psykiske helsetjenestene. Vi snakker om diagnosene, medikamentene og metodene. Og vi snakker om hvordan vi som profesjoner overselger oss selv med ferdigheter vi egentlig ikke kan stå inne for.

Trond ønsker tjenester for fremtiden som har lav terskel, åpne dører og som baserer seg på tilbakemeldinger. Han ønsker et muntert faglig fellesskap der ingen er så mye bedre enn andre, og der vi kan trekke på hverandre og ikke bare gjøre det tilsynsmyndighetene ønsker seg. Han vet at det er mulig, og at dette er en måte å arbeide på som vil være bedre for alle.

Gled deg til samtalen, og bli inspirert. Vi trenger alle gode krefter i dette arbeidet!