Publisert i Klassekampen 19. oktober 2021. Gjengitt med tillatelse.

Mens WHO de siste årene har gjort et verdensomspennende arbeid for å fjerne behandlingstvang i psykisk helsevern, kommer opinionsledere raskt med etterlysning av hjemler for mer tvang når tragiske hendelser som den på Kongsberg sist uke skjer, slik vi så i Gules innlegg sist lørdag. Det er å ønske at de som har en stemme i media setter seg grundigere inn i det kompliserte psykisk helsefeltet før de uttaler seg. 

Å snakke om ideologi, sies det, kan føre til fremmedfrykt og hat. Men hva med å koble psykiske lidelser og farlighet? Psykiske lidelser – eller psykiatri som noen kaller det – inviterer til stigmatisering om de kobles til biologi, arv, en grunnleggende annerledeshet – og farlighet. Vi har ikke grunnlag for å gjøre disse koblingene, og vi vet mye om konsekvensene. Anslagsvis halvparten av oss vil i løpet av livet trenge en eller annen form for psykisk helsehjelp, og 200 000 mottar til enhver tid en eller annen form for psykisk helsetjeneste. Mange av disse har fått de mest alvorlige diagnosene uten å ha gjort en katt fortred. Stigmatiseringen rammer hele feltet når diagnosene også settes på personer som begår groteske forbrytelser.

Hva er viktig? Både å slutte med annerledes-gjøringen av psykiske lidelser og psykososiale problemer (som er WHOs betegnelse), og å gå opp grensen mellom helsevern og rettsvern på nytt. Forbrytelser tilhører rettsvernet. Dette støttes av diskrimineringskonvensjonen og brukerorganisasjoner verden over. Samtidig må forbrytere også få psykososial hjelp.

Genene for patologisk annerledeshet er ikke funnet og «hjelpen» som i hovedsak består av piller, er ikke evidensbasert. Den bidrar også ofte til kronifisering. To-tre psykiatere står alltid klare til å argumentere mot denne påstanden, men det må likevel sies. Alternativene finnes, men informasjonen om disse og om psykofarmakas virkninger tilflyter ikke offentligheten. Journalister, les dere opp, og lytt til opptaket fra magasinet Psykisk helses møte for journalister 30. september i år. Der fortalte pårørende om erfaringer innenfra systemet og hvorfor det nå er nødvendig med radikal systemkritikk. 

 Hør også Ragnfrid Kogstad i NRK Debatten 21. oktober 2021 – Tvang i psykiatrien