Dagens samtale er med psykiater Marianne Mjaaland. Første gang jeg hørte om Marianne, var da hun ble intervjuet av A-magasinet i 2017 under tittelen Psykiater slår alarm – psykiatrien trenger hjelp! Jeg kunne ikke vært mer enig! Det var så befriende å lese en psykiater som sa det samme som jeg hadde sagt, og ikke minst tenkt, i så mange år. Intervjuet ble gjort i forbindelse med utgivelsen av boken Tvang og tvil, hennes manifest om tilstanden innen psykisk helsevern. Senere ble jeg bedre kjent med henne da vi begge ble invitert i et panel under visningen av filmen Dødsårsak: ukjent på Stortinget.

Marianne har hatt et rikt yrkesliv, men for meg er hun psykiateren som tør å si ifra og tale Roma midt imot. Dette ble enda mer tydelig da hun i fjor kom med boken Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok, der hun også fortalte at hun selv hadde diagnosen bipolar lidelse. En høyst personlig skildring der hun både retter søkelyset mot seg selv og mot psykiatrien som sådan. I forbindelse med utgivelsen fikk hun Åpenhetsprisen, som årlig deles ut av Mental helse. Marianne skrev også kronikken Fri meg fra min psykiatriske diagnose i Morgenbladet.

I denne personlige samtalen snakker Marianne Mjaaland om barndom, familiedynamikk, karriere og hva som har formet henne. Hvorfor blir vi slik vi blir? Vi snakker om de ugyldige diagnosene, og dilemmaet ved å få en diagnose som du vet ikke henger på greip, men som man samtidig kan kjenne på en lettelse å få. Og mye mer; gled deg til samtalen!

Les Mad in Norways omtale av boken Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok

Kronikk i Morgenbladet: Fri meg fra min psykiatriske diagnose. (Denne trenger du abonnement for å lese, men Mad in Norway har kontaktet Morgenbladet og bedt om tillatelse til å gjengi kronikken på våre sider. Vi har i skrivende stund ikke fått svar.)