Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen

Misforståelser i forskning på schizofreni

Innlegget ble først ble publisert i Dagens Medisin 21.09.22. Gjengitt med tillatelse. Det er feil å sykeliggjøre hallusinasjoner og tro at vellykket behandling er å dempe...

Bakenfor en spiseforstyrrelse

Jeg er overbevist om at spiseforstyrrelser er et fysisk utslag av noe mentalt og emosjonelt. Maten vi unnværer, overspiser eller kaster opp er symptomer på noe vi mangler, savner eller søker.

Bidrar faktaundersøkelser og psykiske diagnoser til syke tilstander?

På sett og vis har faktaundersøkelser og psykiske diagnoser noe til felles. Enkeltmennesker settes under lupen for å finne ut av hva som er...

Stigmatisering av psykiske lidelser?

Publisert i Klassekampen 19. oktober 2021. Gjengitt med tillatelse. Mens WHO de siste årene har gjort et verdensomspennende arbeid for å fjerne behandlingstvang i psykisk...

Isolasjonen vi ikke snakker om

”Ensomhet er fraværet av andre mennesker.” Det er en definisjon vi gjerne blir lært fra svært ung alder. Akkurat som i andre situasjoner, skaper...