Du kan ikke få meg til å fly

"Hvordan kan jeg få deg  til å fly?" spurte en terapeut i en artikkel om reell brukermedvirkning. Artikkelen er borte fra nettet,...

Nytt utgangspunkt innen psykisk helsevern

For at psykisk helsevern skal kunne ta en ny retning, så «må» denne nye retningen ha et helt annet utgangspunkt enn hva den har...

VEIEN TILBAKE TIL HELVETE

Jeg har reist langt for å møte deg. Det kan egentlig aldri bli for langt når det er snakk om et viktig...

MeToo i psykiatrien? Vi må snakke om det

I kjølvannet av MeToo-kampanjen om seksuelle overgrep, trakassering og uønsket seksuell tilnærming har det vært tatt til orde for en tilsvarende kampanje...

-Nå skjer det!

-Nå skjer det! For oss som av natur er utålmodige, er det ekstra hyggelig når vi en sjelden gang...