Hjem Ytringer

Ytringer

Mad In Norway Ytringer

Snart vil alle kunne få en psykiatrisk diagnose: – Behandlingen gjør det verre

En ny studie fra Danmark viser at 80% av befolkningen i løpet av livet vil behandles for en "psykisk lidelse". Det vil lede flere til arbeidsledighet, utenforskap og fattigdom.

Knuser myter om ADHD

Finnes det vitenskapelige bevis for at ADHD kan forklares som et genetisk eller nevrologisk fenomen? Overhodet ikke, mener Mad in Sweden-general Lasse Mattila. Han går grundig til verks for å avlive myter om den raskt voksende forekomsten av "lidelsen".

For mye eller for lite tilrettelegging for barn og unge?

Jeg har sjelden blitt så faglig overrasket som da jeg for nærmere to år siden leste psykolog Åshild Tellefsen Hålands fagspalte om tilretteleggelseskultur og...

Vi trenger å høre til. Lag plass!

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, men i Norge finner det gjerne sted markeringer i perioden 20. september til 20. oktober.  I 2023 er...

– Det gir meg ei sorg å møte behandlarar i psykiatrien som har mista...

At styret i Norsk psykiatrisk foreining framleis tviheld på ei forståing om at medisiner mot "hjernesjukdom" er god og rett behandling, er svært vanskeleg for mange av oss å forstå. Viviann Karlsbakk har kjend på kroppen korleis vrangførestillinga i deler av psykiatrien forsvarer at menneske blir utsett for tvang, overgrep og krenkingar.