Hjem Ytringer Side 3

Ytringer

Mad In Norway Ytringer

Vi kan finne styrke og mening i utforsking av åndelige kriser

- Åndelige opplevelser bør forstås som verdifullt for tilfriskning, og ikke behandles som sykdom eller galskap. Det sier den svenske sosialterapeuten Savannah Rosén.

Psykiatriske diagnoser sprer seg som virus på sosiale medier

Kanadiske forskere hevder at videodelinger på nettet får især tenåringsjenter til å adoptere symptomer hvor de selverklæres med «sjeldne» diagnoser. Dette fører paradoksalt nok til at de blir sett og akseptert som del av et fellesskap.

Hvordan få psykiatrien til å gi slipp på sitt skjøre kunnskapsgrunnlag?

- Politikere må ta mer ansvar ved å endre dagens maktskjevhet og gi feltet et mandat som kan gi en reell utvikling. Pedagog og forfatter Svenn Erik Knutsen vil at dialogen skal vinne terreng i den psykiske helsehjelpen.

Opptrappingsplanen for psykisk helse forholder seg ikke til internasjonale forpliktelser

- Mindre dignosebasert og mer personsentrert, rettighetsbasert og recovery-orientert. Fem ledende representanter fra Norsk sykepleierforbund påpeker at Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse og rus ikke følger sentrale føringer fra WHO, FN og Europarådet.

Snart vil alle kunne få en psykiatrisk diagnose: – Behandlingen gjør det verre

En ny studie fra Danmark viser at 80% av befolkningen i løpet av livet vil behandles for en "psykisk lidelse". Det vil lede flere til arbeidsledighet, utenforskap og fattigdom.