Å halda seg til si eiga sak

- Eg er ingen prinsipiell motstandar av medikamentbruk i psykisk helsevern. Eg har heller ikkje påstått at medikamenta ikkje verkar. Også lobotomi verka. Spørsmålet er korleis dei verkar, på kva måte og med kva slags konsekvensar. Tor-Johan Ekeland svarer styret i Norsk psykiatrisk forening.

Nullvisjonen for selvmord kan hindre mennesker i å utvikle viljen til å leve

- Selvdødens kraft er ikke et avvik fra normalitet eller patologi, men snarere en menneskelig, altfor menneskelig handling, som bunner i livets konstante ustabilitet, skjørhet og smerte, og vitner om en tilværelse som er gått ut av ledd og blottet for enhver form for trygghet og mening, skriver filosof Farhan Shah.

Faglig maktarroganse fra Norsk psykiatrisk forening

En medisinsk modell kan kanskje passe perfekt dersom vi står overfor en reell sykdom. Problemet ledende norske psykiatere totalt overser, er at den medikaliserte behandlingen de tilbyr både er sykeliggjørende og skadelig, skriver pedagog og forfatter Svenn Erik Knutsen.

Kven bør skamme seg?

Norsk psykiaterforeining har nyleg hengt seg på samtidas skambølge og konstruert omgrepet pilleskam. Å setje pasientar og brukarar på barrikadane for eiga profesjonsinteresse er ein gamal strategi. Den er framleis skammeleg, skriv Tor-Johan Ekeland.

Vi kan finne styrke og mening i utforsking av åndelige kriser

- Åndelige opplevelser bør forstås som verdifullt for tilfriskning, og ikke behandles som sykdom eller galskap. Det sier den svenske sosialterapeuten Savannah Rosén.