-Nå skjer det!

-Nå skjer det! For oss som av natur er utålmodige, er det ekstra hyggelig når vi en sjelden gang...

Hvem er ekspertene på nedtrapping av psykofarmaka?

Forfattere: Ole Andreas Underland, administrerende direktør og Siv Helen Rydheim, informasjonsmedarbeider, begge Recoveryakademiet. Ekspertene fikk god plass i...

Trenger vi senger?

-Vi må eksotisere det nære! Slik lyder et slagord vi gjerne hører uttalt av antropologer og andre som vil tett på for å se...

MeToo i psykiatrien? Vi må snakke om det

I kjølvannet av MeToo-kampanjen om seksuelle overgrep, trakassering og uønsket seksuell tilnærming har det vært tatt til orde for en tilsvarende kampanje...

Nasjonal satsning på tidlig behandling av psykose frarådes!

Jeg deltok som brukerrepresentant i Helsedirektoratets utarbeidelsen av pakkeforløp for psykoselidelser. I forkant av dette fikk jeg en forventning om at vi...