Triestemodellen for psykisk helsetjeneste

Trieste ble kjent over store deler av verden da psykiateren Franco Basaglia startet sitt reformarbeid i byen på 1970-tallet, og etter hvert fikk gjennomslag...

Selvdød – fortvilelsens radikale utvei

Den store utfordringen for framtidens hjelpeapparat er om det klarer å romme det selvdestruktive og mørke i menneskelivet uten å ty til psykiatriske behandlingsformer. Humanisering - og ikke sykeliggjøring - må være retningen for veien videre, hevder Farhan Shah i dette innlegget.

Norsk psykiatrisk forening bommer grovt

- Problemet med skam må løses med sann informasjon og åpen debatt, ikke ensrettet informasjon om medikamentenes fortreffelighet. Mette Ellingsdalen og Kristin Sommerseth fra WSO har klare meninger i "pilleskam"-debatten.

Tenåringer har enorme ressurser, la oss gi dem mulighet til å få et solid...

- Når jeg jobber med de unge, starter jeg ofte med å finne ut «hvor de er» i sin egen bevissthet. Det handler om å se sammenhenger mellom tanker, følelser, ord og handling. Pedagog og coach Trine Thielemann ser en stor helsegevinst i å våge å gå på oppdagelsesferd i seg selv.

Psykisk sykdom – vår tids største misforståelse?

- Jeg har lyttet til hundrevis av historier, og da finner vi alltid en årsak til de psykiske plagene. Psykologspesialist Birgit Valla mener psykiatrien ikke er i stand til å ta inn over seg at vitenskapen bak de psykiatriske diagnosene praktisk talt er tom.