Dagens gjest er Didrik Heggdal. Han er psykologspesialist, og jobber ved BET-seksjonen ved Vestre Viken. BET står for Basal eksponeringsterapi, og er en tilnærming som Didrik har utviklet gjennom de siste 20 årene sammen med sine kollegaer. Arbeidet hans viser at det faktisk er mulig å hjelpe dem som systemene har gitt opp, og ser på som umulige å hjelpe. I 2017 fikk Didrik Psykologprisen for sitt arbeid. Tilnærmingen bryter med den medisinske forståelsen av psykiske problemer, og er i stedet en humanistisk og opplevelsesorientert tilnærming. Didrik Heggdal er en pioner, og har skapt noe som få andre i Norge har greid. Han har gjort det systematisk, grundig og gjennomført, noe som har gitt resultater. I 2020 kom boken Inn i katastrofelandskapet ut, en bok om erfaringer fra BET, skrevet sammen med Jan Hammar og Kristoffer Ludvigsen. I tillegg finnes det en videreutdanning for å lære seg BET-tilnærmingen. Både boken og videreutdanningen gjør at denne tenkningen kan spres over hele landet.

Didrik er opptatt av at utviklingen av BET har vært et felles prosjekt. Selv om han står som mannen bak ideen, sier han at det også handler om de som har inspirert ham, og om teamet han har jobbet sammen med for å utvikle denne måten å jobbe på. For å skape noe stort, trenger vi en gjeng å gjøre det sammen med. La deg inspirere av samtalen med Didrik, og finn din gjeng. Da kan store ting skje.

Les Magnus Hald sin bokomtale av Inn i katastrofelandskapet. Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi.

Les innlegget: Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk helse

Inn i Katastrofelandskapet