I dag snakker jeg med Mette Ellingsdalen. Mette er leder av Landsforeningen We Shall Overcome (WSO), som er en interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Besøk gjerne hjemmesidene deres, der ligger det mye informasjon om arbeidet til organisasjonen, og kunnskap om psykisk helse. WSO har blant annet en likepersonstelefon og en egen temaside om CRPD (for å trekke frem noe). Alle som ønsker det, kan bli medlemmer for å støtte WSOs viktige arbeid.

Mette kaller seg en overlever fra psykiatrien, og har vært åpen om sine opplevelser som innlagt. Spesielt har hun fortalt om hvordan elektrosjokkbehandlingen (ECT) mot depresjon ga henne varig hukommelsestap og andre plager. I 2006 mottok hun prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern for sin åpenhet og mot til å stå frem. Mette har stått på barrikadene i mange år og kjempet for menneskerettighetene til personer som er innlagt i psykiatrien, spesielt når det gjelder bruk av tvang. Hun har deltatt på konferanser i en årrekke, og har en viktig stemme for å fremme et humanistisk verdigrunnlag innen psykisk helsevern.

Her kan du se et foredrag Mette hadde på Amaliedagene 2019: «Rettigheter på lik linje med alle andre»
Her kan du se Mettes foredrag på Toppmøte 2015: «En ny modell basert på menneskerettigheter, inkludering og mangfold»

I dagens episode av Birgit inviterer skal vi snakke om menneskerettigheter, og hvorfor dette er viktig innen psykisk helse. Og hva er egentlig CRPD? Vi skal snakke om tvang – og om hva som skal til for å endre systemet.