Selvdød – fortvilelsens radikale utvei

Den store utfordringen for framtidens hjelpeapparat er om det klarer å romme det selvdestruktive og mørke i menneskelivet uten å ty til psykiatriske behandlingsformer. Humanisering - og ikke sykeliggjøring - må være retningen for veien videre, hevder Farhan Shah i dette innlegget.

Norsk psykiatrisk forening bommer grovt

- Problemet med skam må løses med sann informasjon og åpen debatt, ikke ensrettet informasjon om medikamentenes fortreffelighet. Mette Ellingsdalen og Kristin Sommerseth fra WSO har klare meninger i "pilleskam"-debatten.

Tenåringer har enorme ressurser, la oss gi dem mulighet til å få et solid...

- Når jeg jobber med de unge, starter jeg ofte med å finne ut «hvor de er» i sin egen bevissthet. Det handler om å se sammenhenger mellom tanker, følelser, ord og handling. Pedagog og coach Trine Thielemann ser en stor helsegevinst i å våge å gå på oppdagelsesferd i seg selv.

Psykisk sykdom – vår tids største misforståelse?

- Jeg har lyttet til hundrevis av historier, og da finner vi alltid en årsak til de psykiske plagene. Psykologspesialist Birgit Valla mener psykiatrien ikke er i stand til å ta inn over seg at vitenskapen bak de psykiatriske diagnosene praktisk talt er tom.

Har vi en psykiatri på ville veier?

- Den medisinske modellen genererer mer av det samme, uten at manglende resultater vekker særlig nysgjerrighet. Pensjonert terapeut og rådgiver Svenn Erik Knutsen mener det trengs "full renovering" av dagens psykiatriske helsehjelp.