Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler

Norsk psykiatrisk forening publiserte i februar i år «Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler». Det er svært positivt at Norsk psykiatrisk forening...

Mad in Norway har levert høringssvar til NOU 2019: 14

Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Mad in...

Voksende bevegelse for å gå bort fra de psykiatriske diagnosene

Internasjonal bevegelse De psykiatriske diagnosene er stadig under debatt etter at den femte utgaven av The American Psychiatric Association´s Diagnostic and Statictical Manual (DSM-5) kom...

HOPEnDialogue – Internasjonalt samarbeid for å styrke tilnærmingen Åpen Dialog i...

Har du fattet interesse for tilnærmingen «Åpen Dialog i nettverksmøter»? Dette er en alternativ tilnærming for å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske problemer. https://www.youtube.com/watch?v=Q0HcgtVgY78 Dialogtilnærming...

Ikke flere stemplede ungdom

På forskning.no (1) skriver de at 15 prosent av jenter og 13 prosent av gutter i løpet av ungdomstiden har hatt minst en fastlegekonsultasjon...