MOVING BEYOND MYTH
MOVING BEYOND MYTH - A postmortem analysis of chemical imbalances and antidepressant efficacy

Moving Beyond Myth – A Postmortem Analysis of Chemical Imbalances and Antidepressant Efficacy

TID: Torsdag 1. september 2022 kl. 19:00–20:30 (norsk tid)
STED: Inner Compass Initiative (åpent Facebook-arrangement)

Bli med på rundebordskonferansen Moving Beyond Myth

Bli med på Inner Compass Initiative rundebordskonferansen Moving Beyond Myth med Laura Delano, Joanna Moncrieff, Mark Horowitz og Irving Kirsch.

Moncrieff og Horowitz vil diskutere sin nylige, omfattende gjennomgang av evidensgrunnlaget for teorien om «kjemisk ubalanse» i forbindelse med depresjon.

Kirsch vil diskutere sin nylige analyse av forsøk med «antidepressive» medikamenter, som han har skrevet sammen med andre forfattere.

For de fleste av oss er det gammelt nytt at teorien om kjemisk ubalanse er en myte, videre at placebo har vist seg å ha nesten samme effekt som «antidepressiva». Men for store deler av verden er dette kommet som et sjokk.

Resultatene av den nye forskningen, hvordan det er blitt mottatt av den psykiatriske profesjonen og mediene, begrensninger i dataene og mye mer, vil bli diskutert.

Det blir en innholdsrik og meningsfull diskusjon – vi håper at du vil være med!

Myten om den kjemiske ubalansen i hjernen

I årtier har helsemyndigheter og medier fortalt at årsaken til depresjon er mangel på serotonin i hjernen, og at dette kan behandles effektivt med «antidepressiva/lykkepiller».

Millioner av mennesker (85-90 % av befolkningen) tror på denne historien om kjemisk ubalanse. Så mange som en av syv (USA) tar «antidepressiva». De fleste som tar disse pillene, har gått på dem i mer enn to år.

Om historien var sann – at depresjon skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen – skulle man tro at antallet depresjonsdiagnoser hadde gått ned i løpet av disse årene. Men det har de ikke. Nyere forskningsresultater viser hvorfor:

Historien om at depresjon skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen, er en myte.

Denne myten har fått vokse i tiår etter tiår og forårsaket utallige millioner av individuelle beslutninger om å enten forskrive eller ta disse pillene.

Hva betyr dette for oss (individuelt og kollektivt) i vår søken etter å løse følelsesmessig smerte? Hva betyr dette for den psykiatriske profesjonen, forskningsindustrien og helsemyndighetene?

Om deltakerne:

Joanna Moncrieff – Professor Critical and Social Psychiatry ved University College London

Mark Horowitz – Klinisk forsker i psykiatri i National Health Service og ved University College London. Han har en ph.d. i The neurobiology of antidepressants fra the Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience ved King’s College London.

Irving Kirsch – Associate Director for Program in Placebo Studies og foreleser i medisin ved Harvard Medical School og Beth Israel Deaconess Medical Center. Han er også professor emeritus i psykologi ved University of Hull (UK) og University of Connecticut (US).

RELEVANTE LENKER:

Moncrieff & Horowitz’s co-authored systematic umbrella review on the serotonin theory of depression: https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0

Kirsch’s co-authored data analysis of antidepressant efficacy trials: https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-067606

For mer informasjon:

– Prof Joanna Moncrieff, Breakfast News on the chemical imbalance myth. July 22

A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs

A Disorder 4 Everyone! – Crucial Conversations

Antidepressiva virker ikke, og gir en generasjon av hjelpeløs ungdom