I dagens podkastepisode har jeg den glede å gi dere en lang samtale med Henric Johansson om De 7 gode vanene. Henric er kunstnerisk samtaleterapeut og coach. Han er ansatt i Stangehjelpa, men har hele verden som arbeidsfelt. I 2007 kom Henric for første gang over Stephen Coveys bok The 7 Habits of Highly Effective People. Siden den gang har han forelest, implementert og delt vanene med kommuner, bedrifter og enkeltpersoner. Du kan lese mer om Henric på hans hjemmeside https://www.henricjohansson.one.

Henric sier: «Vi tänker tusentals med tankar varje dag, de flesta blir vanetankar. Vanetankar blir vanor vi gör, och det vi sätter fokus på och genomför växer. Därför har jag fokus på goda vanor.»

I 2014 kom Henric til min daværende arbeidsplass Stangehjelpa og lærte oss alle opp i vanene. Det har påvirket mitt liv i stor grad etterpå. Jeg har med meg vanene hver dag, og vender stadig tilbake til dem når jeg møter livets utfordringer.

I dagens samtale snakker vi om hvor de 7 gode vanene kommer fra, hva de er og hvordan du kan ha glede av dem i ditt liv. Det finnes ikke snarveier til noen steder det er verdt å reise til. Slik er det også med vanene, de er ikke teknikker eller quick fixes. Dagens episode er derfor også grundig og lang, men vel verdt tiden!

Se forøvrig min hjemmeside om vanene: https://www.birgitvalla.no/7-gode-vaner. Jeg holder workshop om de 7 gode vanene på forespørsel.