Professor Gøtzsche: – Psykiatri som spesialitet bør fjernes
Professor Peter Götzsche Foto: Peter Bertel

Utdrag fra Hemali – Helse, Mat & Livsstil. Gjengitt med tillatelse.

Professor Gøtzsche: – Psykiatri som spesialitet bør fjernes.

– Den gjør mer skade enn godt. Etter å ha lest de fem mest brukte lærebøkene i Danmark om psykiatri og medisin, er professoren klar: Psykiatri som medisinsk spesialitet er så skadelig at den bør fjernes.

Legen, vitenskapsmannen, forfatteren, grunnleggeren av Nordic Cochrane Center og tidligere direktør ved Rigshospitalet i København har konkludert: De mest brukte lærebøkene innen medisin og psykiatri i Danmark – trolig også i resten av Vesten – er så villedende, feilaktige og vitenskapelig uærlig at bøkene og praksisen bør opphøre.

Biologisk psykiatri virkningsløs

– Jeg beskriver også svindel og manipulasjon med dataene i forskning som er hyppig sitert, skriver Gøtzsche i e-post til Hemali.
– Jeg konkluderer at biologisk psykiatri har vært virkningsløs. Og at psykiatri som medisinsk spesialitet er så skadelig at den bør forsvinne.

I sin nye bok Critical Psychiatry Textbook svarer Gøtzsche på hvorfor legemidler er den tredje hyppigste dødsårsaken i Vesten. Dessuten hva vi ikke får vite om medisinene.

I 2021 fikk legen ideen om å vurdere de mest brukte lærebøkene i Danmark. Hans siste bok er en lærebok som skal forklare hva som er galt med de andre lærebøkene.

– Jeg håper at andre forskere vil analysere lærebøkene som brukes i deres land.

Mer enn i noen annen spesialitet er psykiatri en disiplin der det er av største betydning å lytte til pasientene.

Men når problemet er psykiatriens egen praksis, er de sjelden villige til å lytte.

Gøtzsche mener å ha avdekket et stort gap mellom framstillingen av psykiatri og hva forskningen faktisk viser.

– Mye av det ledende psykiatere hevder er feil, og det er grundig dokumentert (Ref. 1-11)

  • Om påliteligheten til psykiatriske diagnoser
  • Om årsaker til psykiatriske lidelser
  • Hvorvidt lidelser kan sees i en hjerneskanning eller -kjemi
  • Om fordeler kontra skader er av psykiatriske legemidler, elektrosjokk og tvungen behandling

– Mer enn i noen annen spesialitet er psykiatri en disiplin der det er av største betydning å lytte til pasientene. Men når problemet er psykiatrienes egen praksis, er de sjelden villige til å lytte.

– Psykiaterne er selgere og pasientene er kunder

– En undersøkelse av 2031 australiere viste at folk trodde at antidepressiva, antipsykotika, elektrosjokk og innleggelse på psykiatrisk avdeling var mer skadelig enn gunstig. Psykiaterne bak undersøkelsen var misfornøyd med svarene og hevdet at folk bør komme frem til den “riktige oppfatningen”. Men tok de feil? Jeg tror ikke det.

– Vi har en situasjon der “kundene”, pasientene og deres pårørende, ikke er enige i “selgerne”, psykiaterne. Når dette er tilfelle, er leverandørene vanligvis raske til å endre sine produkter. Men det skjer ikke i psykiatrien. Den har monopol på å behandle pasienter med psykiske problemer.

Hormonell ubalanse i hjernen?

– Vi hører typisk at psykisk sykdom – som depresjon – har årsak i “hormonell ubalanse i hjernen”. Hva er din vurdering av den påstanden?
– Det er helt feil, en falsk påstand. Se Robert Whitakers brilliante artikkel om dette.

– Hvordan vurderer du påliteligheten i psykiatriske diagnoser?
– De er meget upålitelige, som jeg beskriver i detalj i boken min.

– Hvilket er det verste eksempelet du har sett?
– At ledende psykiatere hevder at piller mot depresjon beskytter barn og unge mot selvmord. Når de randomiserte forsøkene helt klart viser at de fordobler risikoen for selvmord. Også blant voksne.

– Hvem er de skyldige?
– Psykiaterne. Legemiddelindustrien bedriver organisert kriminalitet, men det fritar ikke psykiaterne for deres medisinske ansvar.

– Hva er løsningen?
– Psykiatrien bør nedlegges, den gjør mer skade enn gavn. Vi bør satse på psykoterapi, ikke piller.

Artikkel ->