I dagens episode er jeg i Trondheim for å snakke med Heidi Hjelmeland, som er professor i psykologi ved NTNU. Heidi har i 30 år forsket på selvmord og selvmordsforebygging, og har omfattende kunnskap om temaet. I år kom hun ut med boken Selvmordsforebygging. For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om. Etter et kvart århundre med nasjonale handlingsplaner for selvmordsforebygging har ikke selvmordsraten gått ned. I boka utfordres det rådende «sannhetsregimet», der kun kvantitativ forskning aksepteres, og suicidalitet hovedsakelig forstås innenfor rammen av individuell psykopatologi. Her trenger vi et paradigmeskifte. Boka ble en øyeåpner for meg på dette svært komplekse feltet, der det er mange flere motstridende meninger enn jeg ante.

Heidi er opptatt av kontekstens betydning for suicidalitet, og at vi alle kan være med på å forebygge selvmord. Det er ikke bare noe som hører ekspertene til. Paradigmet må endres, fra å forstå suicidalitet som forårsaket av såkalte psykiske lidelser, til noe som oppstår i et livsløpsperspektiv som påvirkes av kontekst i en kompleks sammenheng som er unik for den enkelte. Høres det komplisert ut? Det trenger det ikke nødvendigvis å være. Det vi trenger aller mest, er å lytte til dem det gjelder. Gjennom kvalitativ forskning, som Heidi har vært opptatt av, kan man få innsikt i hva suicidalitet handler om, og bruke denne kunnskapen på den måten som passer best for den enkelte personen som vi møter profesjonelt, men også privat.

Skynd deg og bestill boken, og imens: kos deg med samtalen!

Anmeldelse av boken i Sykepleien: https://sykepleien.no/bok/2022/05/omfattende-og-opplysende-om-suicidalitet