Sted: Kulturkirken Jakob, Hausmannsgate 14, Oslo
Tid: 16. juni 2022 kl 18.00-22.00

Maja Thune er skaperen av konseptet Kjærlighet som medisin, der fagfolk, erfarere og kunstnere møtes for å dele sine erfaringer og unike historier om veien gjennom psykiske utfordringer. Kjærlighet som medisin har blitt en folkebevegelse i Norge, som har bidratt til å styrke et nytt sett med verdier innen psykisk helse, basert på medfølelse, aksept, omsorg og tilstedeværelse. 

Kjøp billetter på Ticketmaster.

Se for øvrig arrangement på Facebook

Hør også podkast med Maja Thune https://www.madinnorway.org/2022/05/25-maja-thune-mitt-mote-med-psykiatrien-mye-bor-legges-bort-men-kjaerlighet-kan-beholdes/

Dette står om arrangementet på Facebook-siden:

«I dagens psykiatri er mye av behandlingen av mennesker med psykiske uttfordringer basert på diagnoser og medisinering. Er det mulig å tenke nytt og annerledes? Hva er det mennesker i krise har behov for? Det settes etter vår mening alt for fort merkelapper på menneskelige reaksjoner og uttrykksmåter, som kan være helt adekvate når man ser på konteksten de har oppstått i. Mange av de såkalte diagnosene er i utgangspunktet naturlige reaksjoner som oppstår gjennom kriser, etter tøffe livsbelastninger og/eller vanskelige oppvekstvilkår. Kan disse uttrykksmåtene forstås og helbredes på en ny og annerledes måte? Det tror vi! Derfor har vi ønske om å dedikere denne kvelden til historier fra virkeligheten som forteller om en vei ut uten diagnoser og medisiner. Personlige beretninger vil bli delt, fagfolk vil dele sine perspektiver og erfaringer, og kulturelle innslag vil bidra til at vi kan synke dypere inn i disse temaene. Med oss i år har vi : Anna Luise Kirkengen, Sebastian Christensen, Benedicte Torget, Øystein Sevaag, Marianne Mjaaland, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Susanne Fuhr, Geir Lippestad, Johan Stiernstedt og flere overraskelser.» 

”Vi ber ikke om utskrifter, forklaringer, diagnoser, prosedyrer.
Vi ber ikke en gang om overbevisninger.
Vi ber om å bli sett av en annen.
Vi ber om et ansikt”.

– Stein Mehren