Dagens gjest er Merete Nesset. Merete er skribent og kurs- og foredragsholder, og har mange års fartstid som aktivist for en mer human og mindre medisinsk tilnærming til mennesker med psykoseproblematikk. Merete har selv psykoseerfaring, og har, som hun skriver på sin hjemmeside, vært utsatt for unødig brutale, formålsløse tvangsinnleggelser og horribel tvangs»behandling». 

Selv har jeg kjent Merete gjennom flere år, da våre veier har krysset hverandre på ulike konferanser og arrangement. Etterhvert har hun også blitt en god venninne, som har lært meg enormt mye om hva mennesker i psykose trenger. Psykose er et fenomen som for dem som ikke har opplevd det, kan være vanskelig å forstå. Tidlig i min karriere forsto jeg at den beste kunnskapen om ulike fenomener på psykisk helsefeltet får jeg fra dem som har opplevd det. Jeg er derfor veldig glad for å kunne dele Meretes kunnskap med mine lyttere.

I forbindelse med at Merete tok videreutdanning i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse på NTNU, utviklet hun begrepet psykosehvisking, og lagde undervisningsfilmen Mikrofonen i øredobben. Filmen viser hvordan man kan møte personer som opplever psykose, og noe jeg sterkt anbefaler at dere lyttere ser nærmere på. Merete er også språkredaktør i Mad in Norway, og holder oss andre i øra når det kommer til komma, valg av ord og opprydding i uforståelige setninger.

Samtalen handler både om hva som ikke fungerer innen psykisk helsevern – spesielt ved de lukkede avdelingene – og om hva vi bør gjøre i stedet. Å snakke med Merete har gitt meg optimisme og håp. Merete har en erfaring som man absolutt bør lytte til, og hun bidrar også med en løsning. Løsningen er verken kostbar eller ressurskrevende. Men den er radikal.

Se for øvrig Meretes hjemmeside Psykosehvisking. Her kan du lære mer, og også finne informasjon om undervisningsfilmen Mikrofonen i øredobben.