Menneskerettighetsrådet
Menneskerettighetsrådet FABRICE COFFRINI / AFP/GETTY IMAGES

I 2017 kom FNs spesialrapportør på helserett, Dr. Dainius Pūras, med rapporten «Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health», til Menneskerettighetsrådet. Det etterlysast radikale endringar i behandlinga i psykisk helsefeltet. Dagens praksis, med biomedisinsk tenking og overdriven bruk av psykofarmaka, er mislykka.

Dei tre største hindera for reform er:

  1. den dominerande biomedisinske tilnærminga,
  2. maktubalansar; legen bestemmer einsidig kva behandling som er best for mennesket
    som søker hjelp, og
  3. feil og manglar, både i kunnskapsgrunnlag og forsking, med tette band til legemiddelindustrien.

Det må til eit skifte, til ei meir heilskapleg, human tilnærming, der det blir sett til andre stadar i verda: der mennesket kan bli og blir friske, sjølv av dei mest alvorlege psykiske helsetilstandane, og kan leve sitt liv rikt og til det fulle deretter.

For meir informasjon, sjå Justin Karter (skribent, forskar) sin kronikk 9. juni 2017: United Nations Report Calls for Revolution in Mental Health Care 

Verden  trenger «revolusjon» i psykiske helsefeltet – i følge FN-ekspert i rettigheter

Pressemeldinga til FN-rapporten 6. juni 2017 (GENEVA): World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert
Norsk oversettelse her: