Genève (6. juni 2017) – FNs spesialrapportør innen rett til helse, Dainius Pūras, har etterlyst en verdensomspennende endring i psykisk helsefeltet, og har manet FN-statene og psykiatere til å reformere det kriseramma systemet, som er bygd på utdaterte holdninger.

Genève (6. juni 2017) – FNs spesialrapportør innen rett til helse, Dainius Pūras, har etterlyst en verdensomspennende endring i psykisk helsefeltet.
Dainius Pūras er lege og professor med betydelig ekspertise på psykisk helse, barnehelse og folkehelsepolitikk, og er FN sin spesialrapportør på alle sin rett til å ha glede av den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk som psykisk.

«Vi trenger intet mindre enn en revolusjon i psykiske helsefeltet for å få slutt på årtier med forsømmelse, misbruk og vold,» sa Pūras etter å ha presentert sin siste rapport til FNs Menneskerettighetsråd i Genève.

«Psykisk helse er grovt forsømt i helsevesenet rundt om i verden. Der psykisk helsesystem eksisterer, er de adskilt fra annen helseomsorg, og basert på utdatert praksis som bryter menneskerettighetene. Jeg oppfordrer medlemsstatene til å bevege seg bort fra tradisjonell tenkning og praksis, og gjøre et høyst forsinket skifte til en rettighetsbasert tilnærming mulig. Status quo er simpelthen uakseptabel. Psykiske helsepolitikk og tjenester er i krise – ikke kriser av «kjemiske ubalanser», men av makt-ubalanser. Vi trenger uredde politiske forpliktelser, umiddelbare politiske reaksjoner og korrigerende tiltak.»

Mr. Pūras sa at det var et «stort, umettet» behov for rettighetsbasert omsorg og støtte. Framgang   hindres av dagens makt-ubalanser i politikkutforming, tjenesteyting, medisinsk utdanning og forskning. Andre store barrierer er den dominerende biomedisinske modellen, med sin overdrevne tro på-, og avhengighet av medikamenter, samt den «fordreide» bruken av fakta som tåkelegger kunnskapen om psykisk helse.

«Det finnes nå utvetydig dokumentasjon og bevis på et mislykket system som i for stor grad støtter seg på den biomedisinske modellen i psykiske helsetjenester, og den økende bruken av psykofarmaka, og likevel består disse modellene. Dette mønsteret eksisterer i alle land uavhengig av nasjonal inntekt. Politisk vises stor svikt i det å integrere kunnskap og stemmene til de som er mest berørt. Det er fravær av respekt, av beskyttelse, av retten til helse.» sa Mr. Pūras.

I rapporten advarer Pūras om at beslutningstaking og makt innenfor psykisk helsefeltet ses konsentrert hos de «biomedisinske voktere», særlig hos representanter for biologisk psykiatri.