BÆREKRAFTIG ARBEIDSFORM: – Vi kan ikke ende opp med at fagfolk skal gjøre hjelpa – alene, og nettopp bruk av nettverk kan bidra til at ikke velferdstjenester skal gjøre ting alene, sier Tore Dag Bøe. (Foto: Colourbox.com)

I høst starter utdanningen «Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser» ved Universitetet i Agder. Utdanningen er tilpasset fagpersoner og erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester.

Frist for påmelding er 5. august 2024.

Studiet Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser – Skap gode rammer i møte med mennesker i krise, gir 20 studiepoeng og går over et halvt år høsten 2024 med to samlinger (10.-12. september og 5.-7. november) ved Universitetet i Agder (UiA).

Med

  • Tore Dag Bøe; Professor i psykisk helsearbeid ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder
  • Ulla Rosengren; Spesialpedagog og familieterapeut, en av Norges mest erfarne kursholdere i Åpen dialog
  • Jaakko Seikkula; Klinisk psykolog, familieterapeut og professor i psykoterapi, og en av grunnleggerne av Åpen dialog   

Studiet legger opp til å ta imot studenter fra hele landet og har derfor gjort timeplanen vennlig for tilreisende med sein oppstart første dag, og tidlig avslutning siste dag. Utdanningen er også åpen for studenter som ikke har bachelor.

Om utdanningen

Utdanningen vil tilby en grundig innføring i idégrunnlaget og de sentrale prinsippene for tilnærmingen Åpen dialog og dialogiske praksiser, samt konkret praktisk trening i Åpen dialog, inkludert ledelse av nettverksmøter. I tillegg til undervisning vil utdanningen tilby ferdighetstrening med veiledning. Jaakko Seikkula, som også vil være med å undervise på utdanningen, forteller at utdanningen også vil inneholde en såkalt «Family of origin»-workshop, der studentene jobber med sin personlige historie som utgangspunkt for innlevelse i andres.

– Dette for at de skal bli best mulig i å lede nettverksmøter og skape dialog, sier Seikkula.

– Åpen dialog er en humanistisk måte å møte mennesker i deres dypeste kriser. Det handler om å få de til å stole på sine egne ressurser og at vi (som fagpersoner) godtar dem ubetinget.  

Se også: Jakko Seikkula og 7 prinsipper for Åpen dialog (film på Youtube)  

Målgruppe  

Studiet gir kompetanse i samarbeid på tvers av profesjoner og tjenester, med særlig vekt på å involvere det private nettverk. Utdanningen er for fagfolk og erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester, både i kommuner, sykehus og private tjenester.  

– Samtidig vil fagfolk som jobber i for eksempel eldreomsorg, arbeid med psykisk utviklingshemmede eller NAV også kunne ha stor nytte av den samarbeidskompetansen studiet gir, sier Tore Dag Bøe.

UiA’s nettsider kan du lese mer om studiet Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser.

For mer informasjon, se

Har vi råd til å la være å bruke arbeidsformen Åpen dialog i nettverk? (for mer informasjon om utdanningen som starter opp høsten 2024)

Dialog helbreder – men hvorfor? (2024): – Psykose er ikke sykdom, men menneskets forsøk på å aktivere egne mentale ressurser i en ytterst ekstrem situasjon.

Ny utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser (om utdanningen som startet opp ved UiA i 2023)