Foto: Colourbox.com

Ved Universitetet i Agder (UiA) kan vi nå tilby videreutdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser. Utdanningen er på 20 studiepoeng og vil gå over ett og et halvt år, med oppstart høsten 2023.
Lenke til studiet på UIAs nettsider: https://www.uia.no/studier/evu/aapen-dialog-i-nettverk-og-dialogiske-praksiser

Det vil være to samlinger pr semester. Høsten 2023 er samlingene satt til  13. – 15. september og 7. – 9. november.

Utdanningen vil tilby:  

  • en grundig innføring i idégrunnlaget og de sentrale prinsipper for Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser
  • konkret praktisk ferdighetstrening i Åpen dialog/ledelse av nettverksmøter – med veiledning
  • «Family of origin-workshop» der studentene jobber med sin personlige historie som utgangspunkt for innlevelse i andres, for slik å kunne bli best mulig i å lede nettverksmøter og skape dialog.  

I utdanningen vil også Åpen dialog relateres til en forståelse der en ser psykiske vansker som responser på trusler og belastende livshendelser. Her vil studentene få en innføring i Makt Trussel Mening-rammeverket som er lansert av den engelske psykologforeningen og som nå nylig er oversatt til norsk.

Utdanningen er utviklet i samarbeid med blant annet professor Jaakko Seikkula, som er en av «fedrene» bak tilnærmingen, og Ulla Rosengren, som er en av Norges mest erfarne kursholdere i Åpen dialog. Seikkula og Rosengren er planlagt som sentrale lærere på utdanningen. I tillegg vil Per Arne Lidbom og u.t. Tore Dag Bøe ved UiA, som begge har arbeidet med Åpen dialog gjennom praksis og forskning være sentrale undervisere.

Hvem er utdanningen for?

Studiet gir kompetanse i å gi hjelp gjennom samarbeid på tvers av profesjoner og tjenester, med særlig vekt på å involvere den det gjelder og hans, hennes eller hens private nettverk. Utdanningen er for fagfolk i psykiske helse og rus tjenester, både i kommuner, sykehus og private tjenester. Men også andre fagfolk innen ulike velferdstjenester vil kunne ha nytte av utdanningen.

Studiet legger opp til å ta imot studenter fra hele landet og har derfor gjort timeplanen vennlig for tilreisende med sein oppstart første dag, og tidlig avslutning siste dag.

Utdanningen vil tilbys som et betalings-studie. Pris 26. 000,-.

Søknadsfrist er 1. juni. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål: tore.d.boe@uia.no

Tore Dag Bøe
Professor i psykisk helsearbeid
Institutt for psykososial helse