Mark Hopfenbeck og Ulla Rosengren. Foto: privat

Brunostakademiet inviterer til seminaret «Åpen dialog i nettverksmøter»
Onsdag 26. april 2023 kl 12-16 – Thon Hotel Høyers, Kongensgate 6, Skien.

Pris: GRATIS.
Det er ennå noen ledige plasser som vi tilbyr til Mad in Norways lesere. Det er førstemann til mølla, og påmelding må skje innen fredag 14. april.

Brunostakademiet er et tverretatlig forum for felles refleksjon og fagutvikling – hvordan kan de ulike hjelpetjenestene bedre hjelpe befolkning som sliter med psykiske vansker. Dette går dypere enn samhandlingsavtaler om ansvarsfordeling og logistikk – vi ønsker å reflektere over hvordan vi møter den enkelte på en god måte. Det serveres rundstykker med brunost fra kl 11.30.

Vi er glade og stolte over å kunne presentere to av landets fremste undervisere i tilnærmingen: «Åpen Dialog i Nettverksmøter». Tilnærmingen er ikke ukjent i vårt fylke, så dette blir en inspirasjon og refleksjon i fellesskap.

Målgruppe: Ansatte med klientkontakt i helse- og sosialtjenesten, NAV, fastleger, brukerorganisasjoner, myndigheter mv.

Innledere:

Mark Hopfenbeck

Sosialantropolog med spesialisering i helse- og sosialpolitikk, universitetslektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), gjesteforsker ved London South Bank University (LSBU) og individuell partner ved Collaborating Centre for Values-based Practice i Health and Social Care, St Catherine’s College, Oxford University. De siste 20 årene har han undervist og støttet implementeringen av Open Dialogue-tilnærmingen i psykisk helsevern. Han er for tiden involvert i OD-prosjekter i Portugal, Tsjekkia og Israel. Han er også involvert i evalueringen av bruk av Tenk Ut Refleksjonsgrupper i norske fengsler. Mark er medredaktør av The Practical Handbook of Hearing Voices (2021), The Practical Handbook of Eating Difficulties (2021) og The Practical Handbook of Living with Dementia (2022).

Ulla Rosengren

Familieterapeut, kliniker, organisator, kursholder, veileder og underviser i Norge og Danmark gjennom mange år. Hun er genuint opptatt av dialogen og å lytte til ordene, til fortellinger mennesker kommer med. Ulla Rosengren har arbeidet med utvikling av Åpen dialog i nettverk i klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten ved Akershus universitetssykehus i tett samarbeid med kommunene siden 2004 og frem til hun pensjonerte seg fra dette arbeid i 2021. Hun hadde da også ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av videreutdanning i Åpen dialog, relasjons og nettverksarbeid gjennom 9 år. Sist, men ikke minst er Ulla Rosengren en etterspurt og anerkjent kursholder i Åpen dialog i nettverk, et arbeid hun er veldig glad i.

Lenke til påmelding:

https://kurs.nav.no/s/pamelding?id=a167U0000009JefQAE

Oppgi Kode: 9JEF

Brunostakademiet er et regionalt samarbeid mellom NAV Vestfold og Telemark, Arbeid og helse, Skien kommune og Sykehuset Telemark som ble startet i 2017. Arbeidet er forankret i Helsefellesskapet i Telemark. Kontaktperson: vegard@hogli.info