Illustrasjonsbilde. Foto: Mariann Lødemel

FRA AVHENGIGHET MOT AUTONOMI – KOMPLEMENTÆR YTRE REGULERING (KYR) SOM SIKKER BASE.

Søknadsfrist 15. mai.

Lenke til informasjon om utdanningen på Vestre Viken sin webside:

BET-Recoveryutdanning – Vestre Viken

Utdrag fra siden: 

Et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Vestre Viken

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak har gått sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning. Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) ved UNN og BET-Seksjonen i Vestre Viken har gjennom mange år samarbeidet om implementering av KYR, og ikke minst, tilpasning av KYR til psykisk helsevern for ungdom. Utdanningen vil ha et faglig innhold som er relevant for helsepersonell på ulike arenaer. Særlig der det utvikler seg samhandlingsutfordringer mellom brukere og helsepersonell, og mellom ulike deler av helsetjenestene. Utdanningen tilbys kun i Tromsø, og vi starter opp kull 2 høsten 2023. Utdanningen administreres av og er forankret i BET-Seksjonen i Vestre Viken. Det er helsepersonell både fra UNN og fra Vestre Viken som leder undervisningen.

Utdanningssted

Utdanningene foregår ved Fyrhuset på Åsgård som ligger to kilometer vest for Tromsø sentrum.

Deltakeravgift

Ordinære plasser: kr. 25 000
Early bird (de 5 første påmeldte): kr. 20 000

Oversikt over utdanningens struktur 2023/2024


Samling 1. Fyrhuset Åsgård:

4. september 2023: kl. 09:00–16:30.
5. september 2023: kl. 08:30–16:00.
6. september 2023: kl. 08:30–16:00.
7. september 2023: kl. 08:30–15:30.

Samling 2. Fyrhuset Åsgård:

23. oktober 2023: kl. 08:30–16:00.
24. oktober 2023: kl. 08:30–16:00.

Samling 3. Fyrhuset Åsgård:

19. februar 2024: kl. 08:30–16:00.
20. februar 2024: kl. 08:30–16:00.

Samling 4. Fyrhuset Åsgård:

3. juni 2024: kl. 09:00–16:30.
4. juni 2024: kl. 08:30–16:00.
5. juni 2024: kl. 08:30–16:00.
6. juni 2024: kl. 08:30–15:30.

Søknad

Søkere som får plass, vil få tilsendt «skjema for bindende påmelding». Ved å returnere svarslippen, forplikter søkeren seg til å delta på hele utdanningen og til å betale deltakeravgift.

Klikk her for søknadsskjema.​
Skjemaet sendes til: bet-utdanning@vestreviken.no
Søknadsfristen for utdanningen 2023/2024 er 15. mai 2023.

Kontaktinfo

For informasjon om faglig innhold:

Didrik Heggdal
Telefon: 66 75 14 80
Mobil: 986 83 759

Arne Lillelien
Telefon: 66 75 14 86
Mobil: 922 11 529

For generell informasjon og søknader:

bet-utdanning@vestreviken.no​