Arrangør: AD4E – A Disorder 4 Everyone

Onsdag 26. april 2023 kl 12.00 – 14.30

Sted: På nett

Lenke til arrangementssiden og billettkjøp: https://www.eventbrite.co.uk/e/a-hopeful-workshop-on-radical-change-with-prof-peter-kinderman-tickets-522419239007

ET MANIFEST FOR PSYKISK HELSE 

SAMMENDRAG:

Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi ved University of Liverpool, tidligere president i British Psychological Society og forfatter av «A Manifesto for Mental Health», argumenterer for en radikal endring i hvordan vi tenker om psykisk helse.

Peter påpeker at vi blir skadet av vår nåværende patologiserende, biomedisinske tilnærming, og at vi trenger omfattende endringer, ikke bare i hvordan vi forstår psykiske helseproblemer, men også i hvordan vi utformer og utøver psykiske helsetjenester.

Peter avviser «sykdomsmodellen», som ser på emosjonelle plager bare som et symptom på biologisk sykdom, og argumenterer i stedet for at psykiske helseproblemer er grunnleggende sosiale og psykologiske problemer – produkter av hvordan vi forstår og reagerer på verden. I stedet for å tenke på diagnostisering og behandling av «unormalitet», mener Peter at vi bør erstatte «diagnoser» med enkle beskrivelser av problemene våre, og gå bort fra bruk av medisiner til fordel for psykologiske og sosiale løsninger.

Peter argumenterer for at vi bør, som en nylig rapport til FNs generalforsamling har gjort klart; «… forlate den dominerende medisinske modellen som søker å kurere individer ved å rette seg mot ‘lidelser’. Vi bør adressere «maktubalanse» snarere enn «kjemisk ubalanse».»

Dette vil innebære å ta tak i de grunnleggende årsakene til lidelse, og unngå både diagnostisering og bruk av medisiner så langt det er mulig. I stedet bør vi i større grad satse på psykologisk behandling med systemiske intervensjoner og arbeide med og innenfor utdanningssystemet. Alt dette krever politisk støtte.

BIOGRAFI

Peter Kinderman er professor i klinisk psykologi ved University of Liverpool, og studerer de psykologiske og sosiale faktorer som har betydning for psykisk helse. Han er praktiserende klinisk psykolog, klinisk rådgiver for Department of Health and Social Care og tidligere president for British Psychological Society.

Han er forfatter av en rekke tidsskriftartikler og bokkapitler, samt flere bøker: «A Prescription for Psychiatry» (Palgrave Macmillan, 2014) – utgitt på norsk av Abstrakt forlag: «Fra sykeliggjort til aktiv deltaker – i stedet for dagens psykiatri» (2016) – med etterord av Tor-Johan Ekeland, «New Laws of Psychology» (Little, Brown, 2015) og «A Manifesto for Mental Health» (Palgrave Macmillan, 2019). 

Han kan følges på Twitter som @peterkinderman.

Denne workshopen vil bli tatt opp, og lenken vil være tilgjengelig for deltakere som ikke kan delta live.