Lucy Johnstone

Hei, og velkommen tilbake til del to av min samtale med Lucy Johnstone. I forrige episode tok vi for oss de psykiatriske diagnosene og i denne episoden skal vi gå videre, nemlig snakke om hvordan vi kan jobbe hvis vi legger diagnosene bort.

Sammen med en rekke kollegaer og folk med erfaring fra psykiatrien begynte Lucy i 2012 å utforske hvordan man kunne lage et helhetlig rammeverk for å forstå menneskers livsproblemer, som et alternativ til de psykiatriske diagnosene. Etter flere års utforsking og med en solid kunnskapsbase kom de frem til det som kalles the Power Threat Meaning Framework (PTMF), nå oversatt til Makt, trussel, mening-rammeverket. Det er ikke ment som en metode, men er en måte å tenke på om menneskers vansker som man kan benytte seg av i klinisk praksis eller i eget liv. Dette arbeidet er nå oversatt til norsk i regi av Erfaringskompetanse og vil om kort tid ligge ute på deres hjemmesider.

I denne episoden forklarer Lucy hva Makt, trussel, mening-rammeverket er og hvorfor det er viktig å spre denne måten å tenke på.

Lenker
Den britiske psykologforeningen: Power Threat Meaning Framework (PTMF)
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse: Nytt perspektiv på psykiske helseutfordringer (lenke til rammeverket i norsk oversettelse)
Lucy Johnstone: A straight talking introduction to the Power Threath Meaning Framework – an alternative to psychiatric diagnosis
Ethan Watters: Crazy like us – the globalization of the Western mind
(utdrag: The Americanization of mental illness)
Vegard Høgli: The Power Threat Meaning Framework – istedenfor dagens diagnoser (foredrag på Amaliedagene 2021)