Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Tid: 24. november 2022 kl 18-22

Maja Thune er skaperen av konseptet Kjærlighet som medisin, der fagfolk, erfarere og kunstnere møtes for å dele sine erfaringer og unike historier om veien gjennom psykiske utfordringer. Kjærlighet som medisin har blitt en folkebevegelse i Norge, som har bidratt til å styrke et nytt sett med verdier innen psykisk helse, basert på medfølelse, aksept, omsorg og tilstedeværelse. 

Kjøp billetter på Ticketmaster.

Se for øvrig arrangementet på Facebook:

«I dagens psykiatri er mye av behandlingen av mennesker med psykiske uttfordringer basert på diagnoser og medisinering.
Er det mulig å tenke nytt og annerledes? Hva er det mennesker i krise har behov for? Det settes etter vår mening alt for fort merkelapper på menneskelige reaksjoner og uttrykksmåter, som kan være helt adekvate når man ser på konteksten de har oppstått i.Mange av de såkalte diagnosene er i utgangspunktet naturlige reaksjoner som oppstår gjennom kriser, etter tøffe livsbelastninger og/eller vanskelige oppvekstvilkår.
Kan disse uttrykksmåtene forstås og helbredes på en ny og annerledes måte? Det tror vi! Derfor har vi ønske om å dedikere denne kvelden til historier fra virkeligheten som forteller om en vei ut uten diagnoser og medisiner. Personlige beretninger vil bli delt, fagfolk vil dele sine perspektiver og erfaringer, og kulturelle innslag vil bidra til at vi kan synke dypere inn i disse temaene. På denne kvelden kommer:
Ellen Ugelstad, Jan Karlseng, Maja Thune, Ragnfrid Kogstad, Sebastian Christensen, Ivar Goksøyr, Michael De Viebe, Benedicte Torget, Kristin Skaare, Merethe Lindstad, Anne Malerbakken, og m/flere. Velkommen til kveld som berører hjertet og sjel.

”Vi ber ikke om utskrifter, forklaringer, diagnoser, prosedyrer.
Vi ber ikke en gang om overbevisninger.
Vi ber om å bli sett av en annen.
Vi ber om et ansikt”.

– Stein Mehren» 

Hør også podkast med Maja Thune https://www.madinnorway.org/2022/05/25-maja-thune-mitt-mote-med-psykiatrien-mye-bor-legges-bort-men-kjaerlighet-kan-beholdes/

PROGRAM: