NORSK FORENING FOR FAMILIETERAPI
NORSK FORENING FOR FAMILIETERAPI

Norsk forening for familieterapi (NFFT) inviterer til webinar 16.06.2022 med Rolf Sundet og Bengt Karlsson.

Tid: Torsdag 16. juni 2022 kl. 19.00 – 20.30

Sted: Webinar – se påmeldingssiden.

Om Tom Andersens vandringer og veiskiller – hans arbeid med berøring og deltakelse i psykiatri og annet fredsarbeid

Tom Andersen døde i mai 2007 og etterlot seg uferdige bokmanuser.

Vandringer og veiskiller beskriver Tom Andersen sin personlige og faglige vandringer.

Gjennom ulike profesjonelle sammenhenger som lege, senere som sosialpsykiater og familieterapeut, fremstiller han hvordan hans tenkning og forståelse endrer seg og peker mot nye veier å vandre på.

Berøring og deltakelse i psykiatri og annet fredsarbeid peker på særlig forståelsen og betydningen av kropp, pust, ord og det å bli berørt av egne og andres inntrykk og uttrykk.

I tillegg beskriver han hvordan arbeidet i psykisk helsefeltet handler om dialoger og samarbeid med mennesker likt det som skjer innenfor diplomati, fredsarbeid og i det helt vanlige livet.

Webinaret vil presentere Andersens nevnte arbeider og reflektere rundt hvordan de fortsatt er aktuelle og viktige for alle som arbeider med mennesker.

For mer informasjon, se NFFT webinarer 2022.

Hør gjerne også podkasten med Carina Håkonsson, som har vært inspirert av arbeidet til Tom Andersen.