Carina Håkansson

Carina Håkansson er en svensk psykoterapeut, underviser og veileder, og har skrevet doktorgrad med tittelen The extended therapy room. Denne tittelen beskriver Carinas arbeid godt, fordi hun viser hvordan man kan jobbe med mennesker basert på kunnskap som kommer både fra det levde liv, kunst og en terapeutisk forståelse.

I mange år var Carina leder for Familjevårdsstiftelsen som baserte sitt arbeid på en humanistisk forståelse, og de tok tidlig en beslutning om å ikke bruke et diagnostisk språk i arbeidet. Hun er også initiativtaker til The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW), som arbeider med å øke kunnskap om hvordan vi kan hjelpe mennesker å trappe ned på psykofarmaka.

Carina har skrevet boken Terapeuten – om levd erfarenhet och profession der hun formidler det som er vanskelig å sette ord på om hva som skjer i terapeutiske møter. Hvordan skal man være et menneske som betyr noe for et annet menneske, både som profesjonell og som seg selv. Jeg håper denne samtalen vekker noe i alle dere terapeuter der ute, og hvis noen av dere lyttere går i terapi, eller bare kjenner en terapeut, så kan dere jo be han eller henne høre på episoden. Eller kanskje dere vil ha nytte av samtalen simpelthen som medmennesker.

Carina i Aftonbladet:
Barn mår inte alltid bättre av en diagnos
Psykofarmaka är inte alls som antibiotika
Hjälper diagnoserna verkligen våra unga?

Carina har vært inspirert av arbeidet til Tom Andersen. Se blant annet den norske boken Vandringer og veiskiller som kom ut i fjor, redigert av Magnus Hald, Bengt Karlsson og Rolf Sundet.