I april hadde jeg en samtale på podcasten med Didrik Heggdal om BET-behandlingen som han har utviklet. Dette er en av de mest hørte episodene, så det er tydelig at mange er interesserte i denne tilnærmingen. Tidlig i høst tok Didrik kontakt med meg og lurte på om jeg kunne lede en samtale med ham og en tidligere pasient på BET, som vi har valgt å kalle Sigrid. Didrik skulle forelese på et fagseminar for Psykologforeningen i Oppland, og hadde spurt om Sigrid kunne være med, slik at deltakerne skulle få lære fra noen som hadde vært innlagt på BET-seksjonen. Det var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, og vi fant ut at samtalen også burde spilles inn og legges ut som en episode på podcasten.

Sigrid kom inn i psykiatrien som 21-åring. Hun forteller at da hun kom inn i dette systemet, ble alt bare mye verre. Det førte til mange innleggelser, enorme mengder medikamenter og et system som forsterket de problemene hun hadde, heller enn å hjelpe henne. Det tok Sigrid 30 år før hun kom seg ut av det, da med hjelp fra BET. Sigrid forteller hva det var som gjorde at hun etterhvert fikk det bedre.

Å ha en samtale med en person som har hatt det så vanskelig som Sigrid, for så å få det bedre, er veldig verdifullt. For meg er slike samtaler mer verdt enn tusen RCT-studier. Og jeg har hatt mange av dem gjennom hele mitt arbeidsliv, fordi innsikt om hva som hjelper den enkelte, har vært så viktig for meg. Bedring er ingen rettlinjet vei. Vi kan ikke vite på forhånd når vendepunktet kommer, eller hvordan det vil se ut. Vi må følge folk i deres prosess, og ikke miste håpet eller servere enkle løsninger (som medikamenter). Alt dette snakker jeg med Sigrid om live fra NPF Opplands fagseminar. Hør og lær av Sigrid!