Første gang jeg traff Siri Kristine Engstad var da vi skulle undervise sammen for psykologstudentene i Tromsø for tre år siden. Siri var erfaringskonsulent ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge), og sammen med henne og hennes kollega Astrid Weber, skulle vi snakke om forståelse av psykiske lidelser og behandling. Det ble et møte som satte spor. Siri fortalte sin historie, og det hjelpesløse systemet og kunnskapsgrunnlaget psykiatrien bygger på, kunne ikke blitt mer tydelig. 10 år i psykiatrien, og Siri ble bare verre, helt til hun en dag sa at nok er nok, og begynte å hjelpe seg selv.

Dette vendepunktet har Siri skrevet om i denne artikkelen her hos Mad in Norway. Og hun forteller om det i dagens episode. Gled dere! Etter dette første møtet har vi undervist sammen hvert år, og jeg lærer bare mer og mer av Siri, om hva som er viktig for mennesker og hvordan vi kan bli våre egne beste hjelpere. Gjerne med støtte fra andre, eller medvandrere, som Siri kaller dem, som av og til er høyst nødvendig. Men det var når hun selv tok styringen i eget liv, at det begynte å gå bedre.

For dagens podcastepisode er jeg tilbake i Tromsø for årets undervisning, og treffer Siri kvelden før for en prat.

Dagen etter samtalen møttes vi på universitetet for å undervise. Denne gangen hadde Siri utvidet sin forelesning, og fortalte enda mer om hva hun hadde gjort for å få det bedre. Det var utrolig inspirerende, mye av det jeg selv har tenkt falt på plass, og jeg skjønte at vi ikke var ferdig med å prate sammen. Vi har bestemt oss for å ta en samtale igjen, så bare gled dere, det kommer en del 2.