I denne podcastepisoden har jeg tatt turen til Oslo for å snakke med advokat Stine Moen. Stine har nylig startet advokatfirmaet Føniks Advokater sammen med tre kollegaer, der alle – blant annet – har spesialisert seg på menneskerettigheter. Stine er med i Den Internasjonale Juristkommisjon – Norsk Avdeling (ICJ Norge), den nasjonale avdelingen av International Commission of Jurists. ICJ er en ideell organisasjon med sekretariat i Genève, og har som oppgave å forsvare rettsstat og universelle menneskerettigheter.

Stine sitter i psykiatri- og rettsvernutvalget i ICJ, der man har opprettet en Pro Bono-gruppe for menneskerettighetssaker knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern. De to sakene de nå skal føre, er de første som er sendt inn til domstolene hvor tema er bruk av tvangsmedisinering og isolasjon på de lukkede akuttpostene i Norge.

Hvor lovlig er egentlig bruk av tvang innen psykisk helsevern? Og hvordan står det til med menneskerettighetene på dette feltet? Kan vi forsvare en slik praksis ut fra gjeldende lovgiving og det faglige grunnlaget vi har for nytten av slike tiltak? Dette skal jeg snakke med Stine om idag.