Denne episoden av Birgit inviterer er tatt opp live på selveste Amaliedagene, Norges viktigste psykisk helsefestival. Amaliedagene arrangeres hvert år i august, og du kan lese mer om festivalen på amaliedagene.no.

Med meg på scenen har jeg Odd Volden. Etter 17 år av og på i terapi fra han var ganske ung, skjønte Odd at det var andre ting i livet som var langt viktigere for å få det bra. Siden den gang har han vært en aktiv talsperson med en rekke verv i både brukerorganisasjoner og andre råd og organer som omhandler psykisk helse. Han har skrevet utallige tekster, både bokkapitler, artikler og har blant annet blogget på napha.no.

I dag skal vi snakke om psykoterapi og hva det kan gjøre med folk når fagfolks relasjon til terapien blir viktigere enn relasjonen til klientene. Får folk det egentlig bedre, eller er det andre ting i livet som bidrar mer til positiv endring? Dette og mer skal Odd og jeg snakke om.

Les forøvrig Odds glimrende kapittel «Den store psykoterapibløffen, eller: Neste høst i Folkets hus» i boken Klienten – Den glemte terapeut.

Podcastepisoden kan også sees på amaliedagene.no med film.