Robert Whitaker

Dagens samtale foregår på engelsk. Her kommer derfor en liten oversikt over temaene vi har snakket om slik at det er lettere å følge med.

Robert Whitaker er en amerikansk vitenskapsjournalist og forfatter, og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid. Her i Norge er han mest kjent for boka Anatomy of an epidemic, som er oversatt til norsk under tittelen En psykiatrisk epidemi. I 2012 grunnla han nettstedet Mad in America, som har et kritisk blikk på psykiatrien slik vi kjenner den i dag. Mad in America har filialer rundt om i verden, og Mad in Norway er en av dem.

Robert Whitaker begynner samtalen med å fortelle hvorfor han som vitenskapsjournalist ble interessert i det psykiske helsefeltet. Han kom over studier som ikke stemte overens med allmenn kunnskap, og måtte undersøke dette nærmere. Han forstod etter hvert at vi blir fortalt en historie om fremgang i psykiatrien som er forskjellig fra det vitenskapen forteller oss. Som journalist opplevde han en forpliktelse til å finne ut hva vitenskapen faktisk sier, og rapportere det.

Whitaker fortsetter med å fortelle hvorfor og hvordan vi har fått den psykiatrien vi har idag. Dette er en historie om hvordan Den amerikanske psykiatriforeningen (APA) i samarbeid med legemiddelindustrien skapte seg makt og rikdom basert på en fortelling som ikke var basert på vitenskap. Markedsføringen og narrativet som ble fortalt støttet deres egne interesser, mer enn å tjene dem man var ment å hjelpe.

TIl slutt snakker vi om hvilket narrativ vi burde promotere. Hvis det rådende narrativet ikke stemmer, hva skal vi basere psykiske helsetjenester på i stedet? Å fortelle en annen historie, som er mer i tråd med både vitenskap og menneskelevde erfaringer, er visjonen til Mad in Amierica, og Robert Whitakers formål med å opprette nettstedet.

Vi anbefaler Robert Whitakers bok En psykiatrisk epidemi, utgitt på Abstrakt forlag.