- Hvis vi som voksne leter etter svar utenfor oss selv, hvordan kan vi lære de unge å finne svar i seg selv? Trine Thielemann (bildet) erfarer at det å kunne oppdage og forstå betydningen av kroppens signaler er en nøkkel til å få det bedre i livet. Foto: Privat

De er elsket og hatet, fornektet og anerkjent. Noen påstår at de ikke har dem, mens andre sier de har for mange og for mye. Det som er sikkert, er at de finnes i oss alle og kan gi enorm helsegevinst når vi lærer dem å kjenne.

Joda, jeg snakker om følelser. Og de er til for en grunn. Jeg våger likegodt å påstå at vi styres av dem, enten det er bevisst eller ikke. Etter å ha jobbet med og for mennesker i over tretti år, ser jeg hvor lite vi kjenner oss selv og hvor dårlig vi er rustet til å håndtere emosjoner. Det er som om vi undervurderer deres verdi og påvirkning. Og vi bruker mer energi på å distansere oss fra dem enn på å møte dem.

JEG VÅGER LIKEGODT Å PÅSTÅ AT VI STYRES AV DEM, ENTEN DET ER BEVISST ELLER IKKE

Er det ikke på tide at vi lærer mer om følelsene våre? Hvorfor har vi dem? Hva gjør de med oss? Hvordan kan vi håndtere dem på en hensiktsmessig og god måte?

Fornektelse får konsekvenser

Dersom forskere verden over står for det de allerede har funnet ut, består vi mennesker av en fysisk kropp og et abstrakt legeme som igjen er satt sammen av tanker og følelser. Vi er en enhet hvor alle deler har sine likeverdige og nødvendige oppgaver for at «maskineriet» skal fungere godt. Ved å fornekte eller bagatellisere følelser, sier vi til oss selv at en del av oss ikke er så viktig. Fortsetter vi å undergrave dette over lang tid, er det helt logisk at det vil få konsekvenser.

Historisk sett har nordmenn vært et ganske stillfarende og lukket folk. Vi kommuniserer ikke mer enn nødvendig, og vi tenker ofte at vi ikke vil være til bry for andre. Fint det, men dette har allikevel utviklet seg i feil retning når vi ser hvor mange som frykter sine egne tanker og følelser.

Vi finner heller ikke balansen i hvordan vi skal reagere og respondere. Noen roper ut sine følelser overalt, og oppfattes som overdramatiserende og overdrivende, mens andre lider i stillhet helt til de ikke orker å være her mer. Dette er selvfølgelig ytterpunktene, men vi har en vei å gå.

Angst og depresjon har økt voldsomt og dette er en helt naturlig følge av vår ubevissthet og mangel på selvinnsikt og trygghet. Vi bærer så mye på innsiden som vi ikke vet hva vi skal gjøre med.

VI TENKER OFTE AT VI IKKE VIL VÆRE TIL BRY FOR ANDRE. FINT DET, MEN DETTE HAR ALLIKEVEL UTVIKLET SEG I FEIL RETNING

Jeg erfarer at ungdom og unge voksne lettere forstår hvordan vi henger sammen. Med riktig veiledning og trening øker de sin bevissthet mye raskere enn godt voksne som har innarbeidet mønstre som går på autopilot.

De unge bryter med det destruktive og erstatter det med konstruktive og hensiktsmessige mønstre som gir økt livskvalitet. Det er fantastisk å få lov til å være med på de unges bevisstgjøring.

Indre oppdagelsesferd

Jeg skulle ønske vi kunne starte tidlig med å bli kjent med oss selv. Følelsene og tankene våre er der fordi de vil fortelle oss noe. Og i stedet for å være redd for dem, unngå dem eller flykte fra dem, kan vi velge å gå på «oppdagelsesferd» i oss selv. Hva er det kroppen vil si meg nå?

Tunge og vanskelige følelser er svært vonde å kjenne på. Men de vil også fortelle oss noe. Kanskje er de blitt så vonde fordi de har vært der en stund uten å få oppmerksomhet. Nedgravd, undertrykt og fortrengt. Eller har vi opplevd en traumatisk hendelse som aldri har blitt bearbeidet?

Går vi for lenge med vonde følelser som skaper uro og stress vil det få fysiske utslag. Alvorlige og mindre alvorlige. Vi blir gitt muligheter til å oppdage og forstå. Selv om emosjoner kan være svært ubehagelige, er de ufarlige. De spiller på lag med oss og vil oss godt, men de utfordrer oss. De krever noe av oss for å finne svar.

Vi trenger mot, ærlighet og sårbarhet. Og nettopp dette er vi dessverre ganske dårlige på.

Min store frustrasjon og spørsmål er således: Hvis vi som voksne leter etter svar utenfor oss selv, hvordan kan vi lære de unge å finne svar i seg selv?

Dersom den voksne er ubevisst, hvordan kan hen gjøre barn og ungdom bevisste? Og med ubevisste voksne, vokser de unge opp til også å bli det, og så er vi i en spiral som avler ubevissthet fremfor bevissthet. Er det utvikling?

Trygge voksne i en utrygg verden

Hva skal den yngre garde lære av oss når vi finner unnskyldninger fremfor å være ærlige? Når vi bortforklarer og benekter heller enn å erkjenne? Når vi fraskriver oss ansvar og legger skylda på andre?

Tenåringer har enorme ressurser, la oss gi dem mulighet til å få solid fundament ved inngangen til voksenlivet. I en usikker og utrygg verden er det ekstra viktig med trygge mennesker. Vi trenger dem fordi de finner andre og bedre løsninger for fremtiden enn de som er styrt av frykt.

Lettere sagt enn gjort? Nei. Du trenger ikke ta etter- eller videreutdanning i bevisstgjøring. Men du trenger kanskje å ta en reise i deg selv.

Når jeg jobber med de unge, starter jeg ofte med å finne ut «hvor de er» i sin egen bevissthet. Jeg stiller spørsmål og svarene gir meg retningen videre. Jeg bruker også situasjoner som de unge kan kjenne seg igjen i. Det handler om å se sammenhenger mellom tanker, følelser ord og handling.

TRYGGE MENNESKER FINNER ANDRE OG BEDRE LØSNINGER FOR FREMTIDEN ENN DE SOM ER STYRT AV FRYKT

Når jeg møter unge som sliter, er det språket og atferden her og nå som kan fortelle meg noe om følelsene som ligger til grunn. Etter hvert som de forstår seg selv, kan vi sammen gå bakenfor og finne kjernen til det som gjør vondt og har ført til fysiske utslag. Tiden dette tar avhenger av flere faktorer og er heller ikke så viktig. Hver og en går i sitt tempo – på sine premisser.

Emosjoner – vårt indre kompass

Bevisstgjøring er nøkkelen til mye godt. Men for å komme dit trenger vi altså både mot, styrke, utholdenhet og ikke minst sårbarhet. Mot og sårbar til å være ærlige med oss selv. Emosjonene våre er vårt indre kompass. Vi trenger både de som er lette og gode, og de tunge og vonde.

Når vi får mer selvinnsikt er det lettere å vite forskjell på og sortere følelsene. Vi kan kjenne igjen de som er ubehagelige, men som vi vet hva er, hvorfor de kommer og hvordan vi kan takle. Og så blir vi klar over når det er på tide å søke hjelp eller snakke med noen.

Følelser bringer bud om endring. Den største endringen ligger i følelsene selv. De mest kraftfulle er erkjennelse, aksept og tilgivelse. Prøv selv 🙂