Velkommen til en ny utdanning med Maja Thune og Kjærlighet som medisin.

Dette er en utdanning for deg som søker å utforske ditt indre og komme i dypere kontakt med deg selv. Gjennom yogaterapi, mindfulness og kunst og uttrykk får du verktøy som:

– Gir deg kontakt med ditt sjelekall og din livsoppgave

– Bringer deg inn i et dypere nærvær og gir deg tilgang på spontanitet og kreativitet

– Yogaterapi og mindfulness i møte med psykiske plager

– Hvordan vi kan jobbe med traumer og sår i en trygg gruppe

– Hvordan møte sårbarhet med selvmedfølelse

– Kjærlighet som medisin, og om hvordan kjærlighet virker terapeutisk

– Kjærlighet som livsvei gjennom prinsipper fra et kurs i mirakler og Marianne Williamson

– Manifestasjon og skaperkraft gjennom: «brain heart coherense», visualisering og ulike meditasjonsteknikker inspirert av blant andre Joe Dispenza.

På denne skolen får du en unik mulighet til å møte deg selv, og ditt indre gjennom mindfulness, yoga og expressive arts therapy. Du får møte gjestelærere som hver og en er spesialisert innen: mindfulness, traume, yogaterapi og kunst- og uttrykksterapi. Blant dem er Michael de Vibe, Melinda Meyer, Katinka Salvesen, Ida Brantzæg og Kristin Flood.

Denne skolen er for deg som ønsker å utforske ditt eget indre, og styrke ditt nærvær. Den er for deg som ønsker å jobbe fra hjertet, og samtidig komme dypt inn i kroppen din. Vi gjør yoga for kroppsbevissthet, og ulike meditasjoner for klarhet, intuisjon og hjertekraft.

Dette er en utdanning som passer perfekt om du jobber innenfor psykisk helsevern, i barnevernet, eller i skole/ barnehage. Gjennom utdanningsforløpet får du blant annet verktøy i yogaterapi, mindfulness, kunst- og uttrykksterapi og energiarbeid.

Sjekk ut nettsiden for mer informasjon og påmelding!

https://www.majathune.no/ksm-utdannelse2023

Link til Facebook arrangement:

https://www.facebook.com/events/1159905464922058/1159912548254683

Hør podkasten «Birgit inviterer» med Maja her:

https://www.madinnorway.org/…/25-maja-thune-mitt-mote…/