Mad in Norway arrangerer vårt årlige desemberseminar.

Tid: 2. desember 2022 kl 10-17

Sted: Wergelandssalen, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Kan de fenomener vi kategoriserer som psykiske lidelser definert i diagnosemanualene ICD og DSM sees på som forklarbar respons på en opplevd trussel og ikke en sykdom? 

Lucy Johnstone

Den engelske psykologen Dr. Lucy Johnstone presenterer konseptet: The Power Threat Meaning Framework (PTMF), et alternativ til den psykiatriske diagnosemodellen, utgitt av den engelske psykologforeningen. Rammeverket er under oversettelse til norsk: Makt, trussel, mening-rammeverket (MTM- rammeverket). 

Mer enn 40 års jakt på biologiske årsaker til psykiske problemer har ikke bedret folkehelsetilstanden på området. Å forstå hvordan utøvelse av makt i vid forstand oppleves som en trussel, og hvilken mening en tillegger det som skjer, kan gi grobunn for å se sammenhenger og for mestring.

Overlege i psykiatri Magnus P. Hald ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) innleder kort med utgangspunkt i boken etter Tom Andersen «Vandringer og veiskiller» om språkets betydning for vår forståelse av fenomener vi møter. 

Det blir refleksjon og diskusjon. Lucy Johnstones innledning holdes på engelsk. 

Seminaret er gratis, ingen påmelding. Lunsj og kaffe kan kjøpes i kafeteriaen. 

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og WSO-Landsforeningen We Shall Overcome

Lenke til programmet.

Lenke til arrangementet på Facebook

Lenke til arrangementet på Litteraturhuset.no

Lenke til plakat for seminaret. Last ned og spre den!

For mer informasjon, se