Begrunnelse for tildeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2021  

Bakgrunn: Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling i psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for nittende gang i år.  

Årets prisvinner: Prisen for 2021 tildeles Birgit Valla.

Årets prisvinner har vært aktiv i mange år med å fremme ytringsfriheten i psykisk helsefeltet, både i det offentlige og i det terapeutiske rom. Prisvinneren er utdannet psykolog og spesialist i klinisk psykologi med et fokus på barn og ungdom. Hun har ledet Stangehjelpa i Stange kommune frem til 2019, et gratis helsetilbud som ikke krever henvisning. Siden 2006 har hun også vært med på å implementere et systematisk tilbakemeldingsverktøy for psykisk helsetjenester (FIT). Slik kan personer som mottar tjenester bli hørt og tilbakemeldinger bli brukt til å forbedre tjenesten for den enkelte.

Birgit Valla har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg som har utvidet debatten om psykisk helse. I 2014 ga hun ut boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre (engelsk utgave i 2019). Hun er også sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway og spiller dermed en viktig rolle i formidling av en bredere forståelse av psykisk (u)helse enn den diagnosebaserte sykdomsmodellen. Hun er initiativtaker til plattformen i Norge, som globalt er ett av 12 Mad in-nettsteder med mål om å fremme menneskerettigheter, humanisme og dialog innen psykisk helsefeltet.

Med nettsted og podkast har hun gitt mange mennesker en viktig stemme til å kritisere og utfordre etablerte kunnskapsgrunnlag, og ujevne maktforhold innen psykisk helsevern. Hun har påpekt alternativer til en medisinsk forståelse og behandling ved å legge vekt på sosiale og relasjonelle tilnærminger, hvor den enkeltes behov er i fokus.

For dette arbeidet har styret enstemmig vedtatt at Birgit Valla tildeles Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2021. Prisen deles ut på Arendalsuka i august.

Gjengitt med tillatelse fra Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern
Som stiftelse er vi avhengig av din støtte. Vi er takknemlig for små og store bidrag. Støtt oss via VIPPS: Søk opp «Ytringsfrih. i psyk. Helsevern» på navn eller nummer 756110 og send et valgfritt beløp.