Tid: Torsdag 10. mars kl 18.00 til 19.15

Sted: Halvbroren Bokkafé, Akersgata 47/49

Lanseringen streames også. Følg med på arrangementet på Facebook, der lenke blir lagt ut. https://www.facebook.com/events/448014337107564

Etter et kvart århundre med nasjonale handlingsplaner for selvmordsforebygging har ikke selvmordsraten gått ned. I boken Selvmordsforebygging – For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om utfordres det rådende «sannhetsregimet», der kun kvantitativ forskning aksepteres og suicidalitet hovedsakelig forstås innenfor rammen av individuell psykopatologi. Hovedbudskapet er at for å kunne forebygge selvmord, må vi forstå hva suicidalitet handler om.

Kunnskap om risikofaktorer bidrar lite til slik forståelse, og et ensidig fokus på psykiske lidelser tar oppmerksomheten bort fra kildene til problemene, kilder som oftest befinner seg i konteksten. Selvmord må forstås i kontekst, og dermed må vi lytte til personer med levd erfaring med suicidalitet. Da trenger vi kvalitativ forskning, og hoveddelen i denne boken er en grundig gjennomgang av funn fra nettopp slik forskning. Med kunnskap fra kvalitativ forskning som utgangspunkt presenteres forslag til en ny visjon for selvmordsforebygging, der alle, både fagfolk og folk flest, kan bidra til å forebygge selvmord. Hovedformålet er å stimulere til refleksjon og debatt.

Forfatter av boken, Heidi Hjelmeland, vil holde foredraget «Alle kan bidra til å forebygge selvmord».

Programstart kl. 18.00.


PROGRAM

Velkommen ved forlagsredaktør

Foredrag ved forfatter: Alle kan bidra til å forebygge selvmord

Avslutningsvis åpner vi opp for spørsmål fra salen

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vel møtt!

Arrangementet vil også bli streamet, lenke kommer

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har forsket på mange ulike aspekter ved suicidalitet siden 1992. De siste årene har hun vært særlig opptatt av kontekstens betydning for utvikling av suicidalitet, samt i metode- og teoriutvikling i selvmordsforskningen.

Forrige artikkelEn utsatt mann forteller
Neste artikkelPresentasjon av Mad in Norway på Mad in America.
Aktivist siden 2009, som medlem, styremedlem og nå nestleder i WSO - Landsforeningen We Shall Overcome, og som en av initiativtagerne til Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud i 2011. Hun har egenerfaring med å være pasient. Hun er utdannet sykepleier og har erfaring fra demensomsorg og psykisk helsevern. Hennes engasjement i mange år har vært rettet mot mer helhetlige psykiske helsetjenester – med fokus på individuelle behov, valgfrihet og et humanistisk og positivt menneskesyn.