Målfrid J. Frahm Jensen med betraktninger rundt brukermedvirkning, erfaring med å slite selv, varsling og stigmatisering. Foto: Guro Waksvik

Målfrid J. Frahm Jensen sier i et intervju med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse at brukerrepresentanter eller de største, tunge brukerorganisasjonene burde vært representert i styrene til helseforetakene, der vedtakene fattes.

Uten representasjon av erfaringskompetanse, fører det ikke til reell påvirkning og deltakelse, eller respekt for kompetansen og kunnskapen, mener Frahm Jensen.

Brukermedvirkning                                                                                              

Frahm Jensen mener at brukermedvirkning først og fremst handler om å møte en person med respekt og likeverd. Da både ser og lytter man til personen og kan gi hjelp og råd i tråd med hva personen trenger.

Hun mener også at brukermedvirkning helt klart er et lederansvar både i kommuner og sykehus, i likhet med at de har hovedansvar for arbeidsmiljø og kultur ved arbeidsstedet.

Erfaringskompetanse

I intervjuet forteller Frahm Jensen om egen erfaring, varsling og stigmatisering. Hun er hovedforfatter av en bok med bakgrunn i egen varslingssak om da hun som erfaringskonsulent varslet om det som kunne være ulovlig tvangsmiddelbruk – Var det verdt prisen?

Frahm Jensen oppfordrer erfaringskonsulenter til å være forsiktige, og viser til at det er enorme krefter som settes i sving. Hun sier at:

Jeg blir dårlig av det – iskald i hendene og kroppen bare av å snakke om det. Det er en så stor både psykisk og fysisk påkjenning.

Les hele intervjuet Den frittgående vaktbikkja som ble publisert første gang hos Erfaringskompetanse.no den  2.juni 2020

Der finner du også Erfaringspodden hvor du kan lytte til Målfrid Frahm Jensen som snakker mer om disse temaene.

Les også Håndbok for virksomheter som ønsker å ansette erfaringskonsulenter, skrevet av Målfrid Frahm Jensen og Astrid Weber.