Lansering av boken Inn i katastrofelandskapet på Litteraturhuset 11 februar 2020 kl 17-20.00. Redaktørene bak boken er Jan Hammar, Didrik Heggdal og Kristoffer Ludvigsen. Boken gis ut på Abstrakt forlag.

Boken forteller om Basal eksponeringsterapi (BET) som er utviklet for å hjelpe mennesker med omfattende og invalidiserende psykiske helseutfordringer. BET inviterer og utfordrer pasientene til å møte skremmende tanker og følelser med aksept i stedet for at man forsøker å dempe eller flykte fra sine indre opplevelser. Med dette snur BET opp ned på konvensjonelle forestillinger om hva psykiske lidelser er og hvordan psykiske helseutfordringer kan behandles. Boka presenterer også erfaringene til fire tidligere pasienter og en pårørende som etter mange år i psykisk helsevern omsider opplevde å få hjelp.

Les mer om lanseringen av Inn i katastrofelandskapet med fullstendig program på facebook: https://www.facebook.com/events/552983298588178/