Filmen belyser tvang i psykisk helsevern og behovet for mer menneskerettighetsbaserte tjenester. Vi presenterer her en oppdatert oversikt over spesialvisninger med etterfølgende panelsamtaler de neste ukene.

Eidsvoll 28. mai kl 18.00 på Panorama kulturhus

https://www.facebook.com/events/933974121741795?ref=newsfeed

Velkommen til en spennende filmopplevelse!
THE RECOVERY CHANNEL vises på PANORAMA KULTURHUS i EIDSVOLL med besøk av regissør Ellen Ugelstad og panelsamtale i etterkant av filmen. 

Visningen er
Tirsdag 28. mai kl 18:00

Panelet består av:
Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende
Tone Winnem – tidligere bruker og aktør i filmen
Einar Madsen – tidligere ordfører i Eidsvoll
Ole Andreas Underland – grunnlegger av Recovery Akademiet
Mina Hennum Mohseni – Jurist og bidragsyter i 1814-museet

Samtalen modereres av Maren Winnem politiker (Høyre)

Panelet skal diskutere tilstanden til dagens psykiatri og menneskerettigheter i psykiatrien sett fra Grunnloven.

Hold av tid og sted for en spennende filmopplevelse og samtale i etterkant!

Filmen varer i 1 time og 42 min + 40 min panelsamtale

Lillestrøm 29. mai kl 17.30

https://www.facebook.com/events/779426947732925

THE RECOVERY CHANNEL vises på ODEON KINO LILLESTRØM med besøk av regissør Ellen Ugelstad og panelsamtale i etterkant av filmen. Visningen er et samarbeid med MENTAL HELSE LILLESTRØM, LPP Follo og LPP ROMERIKE

Visningen er
Torsdag 29. mai kl 17.30

Paneldeltakere 
Einar Madsen – medlem Mental helse Akershus
Glenn Due Sørensen – Leder i Hovedutvalget for Helse og Mestring (Høyre)
Irene Svendsen – LPP Follo
Mari Nerhus –psykiater og overlege Ahus
Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende
Elisabeth Eide-Fallet – fagrådgiver for Psykisk helse og avhengighet i Lillestrøm kommune
Panelet modereres av Marit Haram – psykiater og seksjonsleder for psykoseforskning ved OUS

Panelet skal diskutere fremtidens psykiatri.
Mange mennesker ønsker behandling, men er redd for bruk av tvang eller at man i stor grad må tilpasse seg et system som ikke tilrettelegger for god omsorg. 
Hvordan ser fremtidens psykiatri ut? Hvordan kan man skape en bedre psykiatri? Hva er alternativene til dagens behandlingstilbud? Hvordan kan man tenke mer helhetlig om mennesket og psyke?

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 min panelsamtale

Vega Scene Oslo 6. juni kl 18.00

https://www.facebook.com/events/412718104899786

Hva er framtidens psykiatri?
FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det er behov for et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester mot mer recovery-rettet, rettighetsbasert og individtilpasset behandling. Dette står i motsetning til det som dominerer behandlingen i dag, som hovedsakelig bygger på en biomedisinsk modell, hvor medisinering utgjør en stor del av behandlingen. 

Debatt etter filmen: Hva skal til for å endre framtidens psykiske helsetjenester, og hvordan? 

Hva er konkrete alternativer til den nåværende biomedisinske sykdomsmodellen (med fokus på medisinering) og hva kan vi erstatte den med? 

Debatt med Tone Trøen, leder av Stortingets helse og omsorgskomité for Høyre, Grete Wold, stortingsrepresentant for SV, Kim Edgar Karlsen, fagsjef Psykologforeningen, Mette Ellingsdalen, leder i WSO – We Shall Overcome og og regissør Ellen Ugelstad.  

MODERATOR: Anne Håskoll-Haugen (journalist)

Om filmen:

THE RECOVERY CHANNEL handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien. I tillegg følger vi redaksjonsmøtene og nyhetsankeret Randis liv utenfor sendingen som pårørende til søsteren Ylva, som ikke vil ta imot hjelp. The Recovery Channel er både et personlig og et politisk prosjekt. Filmen er basert på filmskaper Ellen Ugelstads egne erfaringer med en yngre bror som har vært inn og ut av psykiatrien i over 25 år.

Se trailer: https://vimeo.com/twentyonepictures/teaser

Om Ellen Ugelstad

www.ellenugelstad.com
Prisvinnende filmskaper og kunstner Ellen Ugelstad mottok en BFA i film i San Francisco, California. Ugelstads filmer strekker seg fra dokumentar til fiksjon og utforsker tematikk som normalitet og galskap, makt og avmakt, syk og frisk. Indian Summer, om hennes yngre bror som lever med schizofreni-diagnose ble nominert til International Young Talent Award på DOK Leipzig, og Nordic Dox Award på CPH:DOX og nominert til Gullruten for beste regi og dokumentar. Kortfilmen hennes Møterommet vant beste manus på den norske kortfilmfestivalen i 2017. I hybridfilmen Making Sense Together (2018) som nylig ble vist på Nasjonalmuseet, undersøkes forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien. Både “Den grønne dalen” og “The Wonders Beneath the Sea”, ytterligere to kortfilmer av Ugelstad, mottok Gullstolen for beste kortfilm i Grimstad.


******************************************************************

Filmen er finansiert av Norsk Filminstitutt, Stiftelsen Dam, Rådet for psykisk helse, Bergesenstiftelsen, Fritt Ord, Kulturdirektoratet Visuell Kunst, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Viken Filmsenter, Fond for Lyd og bilde, Norwegian Arts Abroad/UD og Filmskapere v/Thomas Robsahm støttet av Talent Norge og Wilhelmsen Stiftelsen.
Filmen er produsert av Tonje Alice Madsen og Ellen Ugelstad for TWENTYONE PICTURES 

Noen anmeldelser av filmen

Fra Dag og Tid
«The Recovery Channel er systemkritikk, på lag med dei som har vore utsette for maktovergrep. Kritikken rammar òg media. Dei set i scene ei heil nyhendesending om tvang i psykiatrien for å poengtere at fjernsynet ikkje gjer slikt. Slik ser vi styrken ikkje berre i filmen vi ser, men i dokumentarfilm som form. Filmen gjev tid til lengre intervju med fleire folk med historier som skakar oss. Vi får fleire perspektiv.»

Fra Klassekampen
«Ein løysingsorientert, positivt engasjerande og jamvel overrumplande vittig film om norsk psykiatri? Ja, det er akkurat kva det vellukka eksperimentet The Recovery Channel er. (….)
The Recovery Channel er ein film også norske journalistar og redaktørar som dekker (eller lar vera å dekka) psykiatri, burde sjå. Her er det mykje å læra!»

Morgenbladet
«Filmen vekker empatien uten å fremstå som hverken belærende eller overdramatisert, og og formatet tvinger seeren sakte, men sikkert ut av likegyldigheten og ignoransen.»

Bergens Tidende
«Det er lett å tenke at filmen retter seg spesielt mot mennesker med erfaring fra psykiatrien, være seg som pårørende eller pasient. Den gjør selvsagt det. Men det er samtidig en film med bred appell til alle som er opptatt av helsevesen, menneskerettigheter, og av samfunnsforhold som påvirker oss eller i en gitt situasjon kan påvirke oss eller omfatte også oss.(…..)
Den brøler stillfarent mot et psykiatrisk helsevesen som svikter på mange felt, særlig når det kommer til ulike former for tvang. Samtidig maner den til et samfunn som gir større rom for mangfold også når det kommer til normalitetsbegrepet og det man på folkelig vis kaller galskap.»

Adresseavisen
«Filmen stiller utfordrende spørsmål om norsk psykisk helsevern. Til å være en debattfilm er den uvanlig og utfordrende fortalt, men på en måte som tjener ønsket om mer offentlig debatt om spørsmålene som filmen reiser.»

Modern Times Review
«Calling out for a new future»