Seminar i Skien mandag 21. september 2020 klokka 12-16.

På grunn av korona-restriksjoner er deltakelsen begrenset, men takket være tilskudd fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ble seminaret direktestrømmet. Du kan se opptak av seminaret her.

Regjeringen har fra 2016 pålagt alle helseforetak å tilby alternative tilbud til mennesker med psykiske lidelser som ønsker å trappe ned på bruken eller klare seg uten psykiatriske legemidler. Mange steder har vi inntrykk av at disse tilbudene ennå ikke har funnet sin form, og blir lite brukt. Vi får høre erfaringer med medikamentfritt behandlingstilbud ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, etter innledninger fra to psykiatriske sykehus som har kommet lengst i landet med medisinfritt behandlingstilbud. Det blir innledninger og refleksjon, etterfulgt av en panelsamtale ledet av Lars Kittilsen, informasjonssjef ved Sykehuset Telemark HF.

Seminaret er et ledd i en pågående møteserie som arrangeres i et samarbeid mellom Skien kommune, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, og NAV Vestfold og Telemark Arbeid og helse.

Seminarrekken har vi kalt «Brunostakademiet» for å signalisere at fagfolk fra de samarbeidende instansene setter seg sammen med representanter for mennesker med egenerfaringskompetanse for å bli kjent og reflektere over faglig utvikling i fellesskap, billedlig talt «over brunosten».

Medvirkende ved tidligere seminarer har vært Tom Arnkil, Rolf Sundet, Trond Aarre, Gisle Roksund, Robert Whitaker og Arnhild Lauveng.

Innledere på seminaret den 21. september:

 Magnus P. Hald er psykiater ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud ved sykehuset. Han er spesielt  opptatt av utviklingen av et relasjons- og nettverksorientert perspektiv på psykiske lidelser.
 Yousaf Mohammad, spesialist i psykiatri, overlege ved Recoveryakademiet – Recoveryklinikkene.  Studert i Oslo. Bakgrunn primært fra akutt- og sikkerhetspsykiatri. Jobbet med Recovery og medisinfri behandling siden 2015. Du så ham i NRK-programmet: Helene sjekker inn – om medisinfri behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter.
 Nina Knagenhjelm, lege med pasienterfaring. Nina er lege knyttet til Skien helsehus, og er aktiv foredragsholder, blant annet for Universitetet i Sørøst-Norge og Fagskolen i Porsgrunn. Hun blogget en periode om sine erfaringer med psykisk sykdom og –helsevern.