Verdt å kjempe for

807

-Mange får god psykisk helsehjelp, men fortsatt blir mange utsatt for krenkende behandling. Om alt var så bra, hvorfor kontakter folk meg fortsatt med vonde historier fra psykiatrien som har skjedd for bare noen uker siden? Dette uttalte Målfrid Frahm Jensen til kompetansesenteret napha.no i forbindelse med at hun ble tildelt Ytringsfrihetsprisen 2015. For Målfrid er det mye som er verdt å kjempe for innen psykisk helsefeltet.

Varslet om ulovlig tvangsbruk

Målfrid J. Frahm Jensen var en av de første i landet som ble fast ansatt som erfaringskonsulent, og jobbet ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), psykiatrisk divisjon fra 2009. I 2014 varslet hun om ulovlig tvangsmiddelbruk, og ble som varsler utsatt for omfattende gjengjeldelser. I 2015 sa hun derfor opp sin stilling ved SUS.

Målfrid har bred pasient- og pårørendeerfaring fra psykisk helsefeltet. Hun har også lang erfaring fra pasient- og brukerorganisasjoner som Diabetesforbundet, Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Hun har vært styremedlem i Stiftelsen Psykiatrisk Opplysing og medlem i Kontrollkommisjonen (KK). I dag er hun blant annet gjesteredaktør for debatt- og litteraturhuset Kverulantkatedralen (Kåkå) i Stavanger og gjesteforeleser ved UiS. Målfrid har snakket pasienters- og pårørendes sak i mange år, og er spesielt opptatt av pasientsikkerhet og pasientrettssikkerhet i psykisk helsefeltet.

Kjemper for pasienters rettigheter (verdt å kjempe for)

Målfrid er redaktør for opplysningshefter innen psykisk helse som «Stigma/Antistigma» og «Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern» I tillegg har hun bidratt med egne kapitler i fem fagbøker. Hun har skrevet håndboken «Brukeransettelser» sammen med Astrid Weber (UNN). Nå er hun forfatter og redaktør av boken «Varsling – med utgangspunkt i helsetjenesten» som utgis av Universitetsforlaget 2020. Målfrid er foredragsholder og debattant, og hun deltar i den offentlige samfunnsdebatten med leserinnlegg og kronikker.

Målfrid ble tildelt Tabuprisen (2015), Ytringsfrihetsprisen (2015), Årets formidler (2009) og Lillys Partnership in Diabetes – global Award (2002).

– Årets prisvinner har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker. Hun ytrer seg prinsipielt, uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person, sier Bengt Karlsson som er styreleder i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern og professor i psykisk helsearbeid ved HSN.

Debatt om legemidler

Måfrid er en av skribentene for Mad in Norway. Les hennes debattinnlegg «Nei, legemiddelindustrien er verken elsket eller hatet» i Stavanger Aftenblad i forbindelse med en serie debatter om legemidler som Kverulantkatedralen Kåkå i Stavanger hadde i april i fjor.