Foto: Ole Andreas Underland

Forfattere: Ole Andreas Underland, administrerende direktør og Siv Helen Rydheim, informasjonsmedarbeider, begge Recoveryakademiet.

Ekspertene fikk god plass i Dagbladetets sak om ny forskning som viser at mange opplever abstinenser når de slutter med antidepressiva. Annika, som blant annet sier dette: Jeg fikk konstant elektriske støt i hodet, var kvalm og svimmel, er den viktigste eksperten.

De tre som omtales som eksperter i saken er leger. Deres oppfatning av forskningen er sprikende.

Arne Vaaler (professor og psykiater ved NTNU), sier mye fornuftig, men bommer når han anbefaler å kutte pillene i mindre biter enn de er skapt for, for å få til en saktere nedtrapping. Man vet ikke hvor i pillene virkestoffet sitter, og Vaalers råd er derfor tvilsomt.

Løsningen på problemet er Tapering strips, som produseres i Nederland. Nederlandske myndigheter stanset eksporten i 2020. Pillene i tapering strips gir muligheter for mer gradvis nedtrapping enn piller fra legemiddelindustrien. Slik produksjon må vi få i Norge, slik at de som har problemer med nedtrappingen, kan få bedre muligheter til å greie det.

Morten Finckenhagen (overlege ved Statens Legemiddelverk) mener SSRI-medikamenter er markedsført feil, og begrunner det med dette: Disse har blitt markedsført som ikke vanedannende, men i virkeligheten er de ofte vanedannende fordi det er så vanskelig å slutte. Finckenhagen mener metaanalysen viser hvor viktig det er at leger er ærlige og forteller at det kan være vanskelig å trappe ned.

Jørgen Bramness (psykiater og professor ved Universitetet i Tromsø og seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet) er uenig, og tilbakeviser forskningsresultatene om at antidepressiva er avhengighetsskapende.

Hurdalsjøen Recoverysenter tilbyr medikamentfri behandling og/eller hjelp til nedtrapping av medikamenter. I programmet Helene sjekker inn ble mange kjent med Siri Westerås sine problematiske nedtrappingssymptomer. Hun har blogget om nedtrapping, og er en av ekspertene. Hver enkelt person er ekspert på seg selv og sine nedtrappingsproblemer, og personalet støtter den enkeltes recoveryprosess. Opplevelsene er individuelle, og behandlingen tilpasses den enkelte innenfor rammer vi har. Alle setter sine egne recoverymål. Å ha personale som støtter recoveryprosessene har Siri Westerås uttalt er livbergende.

Farmakologisk villedelse

I 1996-1997 kom stortingsmeldingen Åpenhet og helhet, som skulle bidra til å bedre forholdene for mennesker som har psykiske helseproblemer. Det som ble fremstilt som «fakta» i 1996, kan ikke med forskningen som finnes per i dag, sies å være faktabasert. Det er tvert imot villende. Kan det som er opplyst som fakta der, fortsatt henge igjen i en del miljøer? Her sitater fra stortingsmeldingen:

– Antidepressiva har gjort det mulig å behandle depresjon. Tilstander som før kunne lamme en person i årevis, kan nå i de fleste tilfeller helbredes i løpet av noen få uker. I de siste årene er det kommet en rekke nye medikamenter i denne gruppen, populært kalt «lykkepiller». Disse har langt færre bivirkninger enn sine forgjengere og enkelte av dem ser også ut til å kunne hjelpe mot nedstemthet som ikke skyldes sykelig depresjon.

– Neuroleptika har gjort det mulig å behandle psykoser, dvs tilstander forbundet med vrangforestillinger eller hallusinasjoner. Før kunne en psykose vare i årevis, kanskje livet ut – nå kan den i de fleste tilfeller mildnes eller fjernes.

– Angstdempende midler kan fjerne eller lindre plagsomme symptomer på angst eller søvnløshet.


Ved Recoveryakademiet, Hurdalsjøen Recoverysenter, har vi skapt et tilbud med medikamentfri behandling og hjelp til nedtrapping. Vi har plass til 60 personer. Det er ikke uvanlig at deler av problematikken mange kommer til oss med, skriver seg fra offentlige tilbud der psykofarmaka har vært svaret nær sagt alle har blitt møtt med, både de som er innlagt på tvang og de som mottar behandling frivillig.

I nedtrappingsfaser velger noen å fortsette å stå på en minimumsdose av det de kom inn med. Vi er ikke motstandere av psykofarmaka, men vi vet hvem som er ekspertene, og vi bistår de som setter seg recoverymål, slik at de kan nå sine mål. 80 % greier seg bra uten, og 20 % har det best ved å fortsette å bruke psykofarmaka, jfr. en undersøkelse gjort ved Recoveryakademiet våren 2019, som da omfattet ca. 100 personer.

Relaterte saker som det er lagt inn lenker til i teksten:

Dagbladet, om nyere forskning på antidepressiva:
https://www.dagbladet.no/tema/annika-30-sluttet-pa-antidepressiva—utrolig-ubehagelig/72687730

Trinnvis nedtrapping ved hjelp av «Tapering strips»:
 https://www.taperingstrip.com/

Recoveryakademiet, Hurdalsjøen Recoverysenter: https://recoveryakademiet.no/tjenester/recoveryklinikkene/

Mad in Norway: Om Hurdalsjøen Recoverysenter, Recoveryakademiet:
https://madinnorway.kinsta.cloud/2020/05/hurdalsjoen-recoverysenter-og-medikamentfri-behandling/

NRK, Helene sjekker inn:
https://tv.nrk.no/serie/helene-sjekker-inn/2020/MDFP12700320/avspiller

Recoveryakademiet, Siri Westerås: Blogg om nedtrapping av psykofarmaka:
https://recoveryakademiet.no/2020/07/16/nedtrapping-av-psykofarmaka/

Recoveryakademiet, Siri Westerås: Livbergende behandling:
https://recoveryakademiet.no/2020/08/24/livbergende-behandling-ved-hurdalsjoen-recoverysenter-recoveryakademiet/

Stortingsmelding Åpenhet og helhet (1996-1997):
https://www.regjeringen.no/contentassets/b0c5168d7b574157977a877d2a68aa17/no/pdfs/stm199619970025000dddpdfs.pdf

Recoveryakademiet, Opptak fra et Recoveryseminar arrangert 11. juni 2019:

Nedtrappingsutfordringer ved bruk av medisiner ved Yousuf Mohammad, avdelingsoverlege og psykiater, Hurdalsjøen Recoverysenter

Forrige artikkelDialogisk praksisform – Viktigere enn noensinne?
Neste artikkelBokomtale: Drop the Disorder!
Ole Andreas er administrerende direktør for Recoveryakademiet og Hurdalssjøen recoverysenter. Han er helsegründer og har gått i front for å skape et medikamentfritt tilbud gjennom inovasjon og nytenkning.
Siv Helen er erfarer og skribent. Hun mottok ytringsfrihetsprisen i 2013. Hun har utdanning i samarbeidsbasert forskning fra Universitetet i Sørøst-Norge. Fra 2005 har hun vært aktivist, hatt tillitsverv og prosjektstillinger innen det psykiske helsefeltet. Hun driver på frivillig basis facebookgruppa Komplekse traumer – fag & forskning. Hun er medlem av WSO (Landsforeningen We Shall Overcome), og jobber som informasjonsmedarbeider i Recoveryakademiet AS, avd. Hurdalssjøen recoverysenter.